37 strijdprogramma, waardoor ook op andere dagen dan op zondag moest worden gespeeld, zijn dus nadelig voor ons geweest. De voorzitter zegt dat het verplicht zou moeten worden, dat alle wedstrijden op zondag moeten worden gespeeld. Nu hebben burgemeesters veel invloed op het competitieverloopwant bijvoorbeeld Haarlem-Ajax moest van de burgemeester op zondag worden gespeeld, wat dan tot gevolg had dat onze thuiswedstrijd tegen FC Twente in plaats van op zondag, 2 dagen later, op dinsdagavond moest worden gespeeld. De heer Bartels zegt dat de tendens overal neergaand is na de slechte winter. De heer Potharst zegt dat Ajax ook slechter is gaan voetballen. De heer Kraan zegt dat er misschien vele redenen zijn waardoor het eerste elftal minder is gaan voetballen, maar dat we niet moeten vergeten dat bij de wijze van spelen ook vraagtekens kunnen worden gezet. Na inname van het financieel overzicht zegt de voorzitter dat het contract met TDK is verlengd met 3 jaar voor een totaal bedrag van f. 4.500.000,- waarmede we zeer tevreden kunnen zijn. Het nieuwe contract met Kappa liegt er ook niet om. Hij deelt verder mede, dat de wedstrijd tegen Feyenoord in het Olym pisch stadion zal worden gespeeld. Het bestuur heeft de spelers een boete opgelegd wegens de wanpresta tie tegen PEC-Zwolle. Toch denkt hij dat er goede hoop is dat we kampioen zullen worden. 6. Voorgesteld wordt de ondersteunende leden H. Braakman (1981), J. de Kok (1958), J.G. Nieberg (1959), ook lid van de controlecom missie en A. Polak (1958) te benoemen tot werkend lid per 1 juli 1985. De heer Westrik wil de vergadering wijzen op het feit, dat in de con trolecommissie diverse heren lid zijn van de commissie sinds 1980 enz. en dat het bestuur geen scheve ogen wil maken, dat een lid kor ter deel uitmakende van de commissie wel tot werkend lid zou worden benoemd. Hij zegt dat de commissie bestaande uit de heren Potharst, Middendorp en Schoevaart de bovenvermelde heren hebben voorgesteld. De heer Kraan vraagt of het bestuur dit voorstel heeft overgenomen. De voorzitter wil eerst meer informatie hebben, niet alleen van de nu voorgestelden maar ook van andere leden. De heer Schoevaart wil duidelijk maken waarom deze heren zijn voor gesteld. De heer Braakman doet veel werk in de Ontspanningscommissie voor de jeugd, de heer De Kok heeft jarenlang de pupillenelftallen gefloten, de heer Nieberg maakt deel uit van de contrölecommissie en

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 42