34 diezelfde naam; er zijn zowel negatieve als positieve punten; men moet afwegen wat wel en wat niet zwaarwegend is. Ik zal u vier punten noemen en kom daarmee tot de kern van de zaak. 1. er is niet bewezen, verre van dat, dat betaald is voor de aange boden stukken, dus zijn er andere motieven om Ajax een hak te zet ten waarbij de naam Boering niet zo moeilijk is in te vullen; 2. wie heeft deze gegevens in zijn bezit, die gepubliceerd zijn in Vrij Nederland; zelfde als in punt 1; 3. wie heeft contact gehad met de man die ze heeft aangeboden, zelfde als punt 1; 4. de correspondentie over het toekennen van het lintje aan de heer Van Praag is ook een tegenpunt voor Boering. Maar niemand heeft exact de naam Boering genoemd; er is zelfs één verslaggever die gezegd heeft dat het Boering niet is, maar dat men uitermate verrast zou zijn als men hoorde wie het wel was, aldus het relaas van de heer Kraan. De heer Van der Zwaag stelt dat er is gezegd dat één der aangevers die de stukken bij de dagbladen heeft aangeboden nauwe contacten heeft met de persoon die in een bepaalde relatie staat tot Boering. De heer Pil zegt dat hij de inhoud van de verklaring al wist maar dat de conclusie hierin niet juist is. Het bewijs is dan wel niet geleverd, maar dat Boering de stukken heeft verstrekt is hem wel duidelijk. De heer Van der Zwaag zegt dat aanvankelijk de commissie dacht niet het wettelijk en overtuigend bewijs in handen te hebben, maar nader hand ook niet de stellige overtuiging had dat het Boering was geweest. Hij zegt dat er wel een relatie was van Boering met de eerste tus senpersoon, maar niet van Boering met de aanbieder. De heer Pil vraagt of de aanbieder contact heeft gehad met andere bestuursleden, hetgeen niet het geval was. De heer Van der Zwaag zegt dat notulen van bestuursvergaderingen al leen in het bezit zijn van de secretaris en op de administratie zijn in een kast achter slot. De heer Bartels zegt dat dit niet juist is aangezien die kast niet op slot is. Ongeveer twee jaar geleden zijn de notulen naar het archief verhuisd. De heer Kraan stelt dat er met één schakel nog niet is gesproken maar deze zal nu nog niets zeggen Met een andere schakel is wel gesproken, maar er zijn geen gegevens los gekregen. Deze laatste schakel heeft wel een relatie met Boering. De heer Henrichs vraagt of het steeds dezelfde persoon is geweest die de stukken bij de verschillende bladen heeft aangeboden, waarop de heer Van der Zwaag antwoordt dat dit wel kan worden aangenomen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 39