32 De voorzitter deelt mede, dat de trainer al eerder is aangepakt over het communiceren met spelers via de pers. Ook nu is hem weer duide lijk verteld dat dit niet kan. De heer Bogaard zegt het jammer te vinden dat de voorzitter niet even heeft stil gestaan bij het overlijden van de heer Fischer. De voorzitter zegt dat de heer Bogaard hierin gelijk heeft. Vervolgens stelt de heer Bogaard de vraag of er op het hoofdveld nieuwe drainage komt en eventueel veldverwarming. De voorzitter antwoordt dat het niet zinvol is om als enige club in Nederland zo'n dure investering te doen voor veldverwarming, maar dat de drainage wel verbeterd c.q. vernieuwd zal worden. De heer Bogaard vraagt of het plan van de voorzitter om veldjes op ons complex uit te zetten om daar de jeugd het straatvoetbal weer te laten uitoefenen nog van de grond komt. De voorzitter antwoordt dat hij nog altijd plannen in die richting heeft en dat je vaak diverse dingen moet uitproberen. De heer Bogaard vraagt waarom de keus op Kappa is gevallen en waar om de andere gegadigden zijn afgevallen. Hierop antwoordt de voorzitter dat het niet altijd om de hoogste bie der in geld gaat, maar meer in de exclusieve keuze van Kappa. Tot slot vraagt de heer Bogaard waarom er toch zo weinig van de voor zitter is terug te vinden in het clubnieuws aangezien er zijns inziens genoeg te vertellen is. Om voor mij moverende redenen op dit moment nog niet, aldus de voor zitter. De heer Potharst vraagt of er iets gedaan kan worden tegen de dief stallen op Voorland. De heer Bartels antwoordt dat er op dit moment een alarmsysteem in het spelershome, de bestuurskamer en het restaurant wordt aangelegd. De heer Blekkenhorst zegt dat de terreinverlichting vaak uit is. De heer Bartels zegt dat dit probleem thans is opgelost door het plaatsen van een automatische in- en uitschakeling van de verlich ting. De heer Van Praag wil het bestuur bij deze gaarne complimenteren voor het uitstekende beleid inzake de totale sponsoring. De heer Kraan deelt mede, dat de ingestelde commissie van onderzoek naar aanleiding van publicaties in Vrij Nederland het niet al te makkelijk heeft gehad.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 37