29 mening dat het praktisch functioneren van de ledenraad belangrijker is dan het verenigingsrecht. Nu zijn practisch alle commissies vertegenwoordigd in de ledenraad en eventuele nieuwe bestuursleden komen makkelijker uit een grote re dan uit een kleinere ledenraad. De heer Gianotten zegt dat de ledenraad een belangrijk geheel is in de vereniging, bijvoorbeeld verkiezing van bestuursleden, vaststel ling van de begroting, enz. Er bestaat volgens het verenigingsrecht een vrijheid om de vereniging in te richten, mits er een democrati sche structuur is. Hij waarschuwt dat Ajax door eventuele wijzigingen, zoals inkrim ping van de ledenraad, niet in de problemen mag komen met zijn ei gen structuur. De heer De Jongh merkt op dat in het verleden er eens een voorstel is geweest om ledenraadsleden in te delen in leeftijdscategorie├źn, zodat er van elke leeftijdscategorie een aantal leden in de leden raad zou zitten. Het voorstel werd indertijd ingediend uit angst voor vergrijzing, maar werd afgestemd. De voorzitter stelt dat de doorstroming op dit moment nog niet zo slecht is, maar dat er weinig mensen zijn die een bestuursfunctie willen uitoefenen. De heer Van der Wal is van mening dat er een groot verschil bestaat tussen het lid zijn van de ledenraad en een bestuursfunctie. Een ledenraadslid kan capaciteiten hebben voor het uitoefenen van een bestuursfunctie, maar daarvoor bijvoorbeeld geen tijd beschikbaar hebben. De heer Schoevaart zegt te hebben gehoord dat er in 1985 geen jeugd- tournooi zal worden gehouden en vraagt of daaraan nog wat te doen is. De voorzitter antwoordt dat het hoofdveld hiervoor beschikbaar moet zijn, maar gezien de drainage-problemen van het veld is het moeilijk een geschikte datum voor een dergelijk tournooi te vinden, mede gelet op de te verrichten werkzaamheden tot verbetering van de drai nage van het hoofdveld. De heer Van der Wal vraagt zich af of het bestuur invloed kan uit oefenen op de werkzaamheden van de trainer van de A-selectie. Hij is namelijk van mening dat er de laatste wedstrijden taktisch zwak wordt gespeeld, dat het vertoonde spelpatroon niet goed is en dat sommige wissels totaal onbegrijpelijk zijn. De voorzitter zegt dat het bestuur hier moeilijk invloed op kan uit oefenen. Het kan de trainer wel op verschillende dingen wijzen, maar of dit dan daadwerkelijk wordt uitgevoerd is een tweede. Hij is van mening dat na het wegvallen van Hassie van Wijk de trai ner op hol is geslagen. Na de komst van Kohn is dit wel weer ver-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 34