28 De voorzitter zegt dat dit direct na de terugkomst uit Praag zal geschieden. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat de financiële cijfers niet slecht zijn; de grote thuiswedstrijden moeten nog komen en ondanks dat in de toeschouwersaantallen in de ere-divisie een duidelijke teruggang is, lopen de cijfers bij Ajax daarentegen gelukkig om hoog. Er is met het bestuur van Fortuna-Sittard gesproken over de nega tieve instelling van hun ploeg in de wedstrijd tegen Ajax. De volgende tegenstander in het KNVB-bekertournooi Heerjansdam heeft gevraagd de wedstrijd aldaar te spelen. Op dit verzoek zal overigens niet worden ingegaan. Het veld van FC Den Bosch blijft volgens de voorzitter zeker tot 1 januari a.s. onbespeelbaar. 6. Rondvraag. De heer Henrichs vraagt aan de voorzitter of het gestelde over di verse transferbedragen in artikelen van Vrij Nederland onjuist is, waarop de voorzitter bevestigend antwoordt. De heer Blekkenhorst heeft zich geërgerd aan de houding van onze hoofdtrainer De Mos tijdens de wedstrijd tegen Fortuna-Sittard. De voorzitter is het hiermede eens en noemt dit onvolwassenheid van de trainer. De heer Middendorp vraagt of hij met een paar andere ledenraadsleden het ledenbestand van de ondersteunende leden nogmaals kan doorlich ten om evenals vorig jaar degenen, die daarvoor volgens de commissie in aanmerking komen, op te geven aan het bestuur voor een eventueel voorstel tot benoeming tot werkend lid. De voorzitter gaat er mede akkoord dat dit nog één keer gebeurt. De heer Kraan hoopt dat de gevormde commissie er in zal slagen om degene, die gegevens aan de pers heeft doorgespeeld, op te sporen. Voorts zegt hij dat de heer Been en hijzelf hun twijfels hadden ten aanzien van het F-side gebeuren, maar dat tot op heden deze zaak goed verloopt. Hij is van mening dat de bespreking van de ledenraad zonder de aan wezigheid van bestuursleden een goede zaak is geweest; een ieder heeft een resumé van deze bijeenkomst gekregen. Wellicht verdient het aanbeveling om een dergelijke bijeenkomst in de toekomst één maal per jaar te houden. Hij zou graag willen weten wat de visie van het bestuur is omtrent het door de heer Alleman bij de Algemene Fedenvergadering ingedien de voorstel om de ledenraad te verkleinen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur wacht op een rapport van de ledenraad over de eventuele voor- of nadelen hiervan. Hij is van

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 33