20 De heer Potharst is van mening dat, gezien het zwakke punt van de man, er helemaal niet met hem had moeten worden gesproken. De heer Kraan vraagt toch meer communicatie met de leden van de com missie De heer Van Eijden zegt dat een ieder wel aanwezig dient te zijn op de bijeenkomsten, waarmede de heer Kraan instemt. 9. Bespreking bestuursbeleid. De voorzitter deelt mede, dat de staantribunes nu overdekt zijn, dat gedacht wordt hetzelfde aantal seizoenkaarten te verkopen als vorig jaar, maar alles hangt echter af'van de resultaten op het veld. Hij vindt het een gelukkige zaak dat in de gespeelde tournooien niet tegen Nederlandse clubs wordt gespeeld en vraagt zich af of deel name aan tournooien nog wel juist is ondanks dat het een lucratieve zaak is. Waarschijnlijk komt er een uitnodiging voor het Mundialito-tournooi in 1985 waarbij vanzelfsprekend de bestaande claim zal worden mee genomen. Op 13 september a.s. komt de zaak Meeuws voor. Met trainer Kohn is een goede zet gedaan aangezien De Mos tijdens de afwezigheid van Hassie van Wijk enigszins in paniek raakte. Hassie zal de taak krijgen het gat tussen jeugd en betaald voetbal op te vullen. Voor het seizoen 1985-1986 zal een nieuw contract voor shirtreclame worden afgesloten, waarbij Commodore een optie heeft verkregen. In de competitie 1984-1985 willen wij toch weer een ernstige gooi doen naar het kampioenschap, alsmede het trachten te winnen van de KNVB-beker, maar ook een eind te komen in de Europacup. Met de F-side hebben we om de tafel gezeten en gezorgd voor een ei gen home, maar het is wel onze laatste zet geweest, want ook dienen wij te zorgen voor de veiligheid van de op ons complex wonende Ajax- werknemers. Er is controle loonbelasting geweest en met de fiscus zijn wat zaken uit het verleden opgelost. Hij vraagt de ledenraad mee te denken in het beleid en niet teveel aandacht te schenken aan de strijd wel of niet in de ledenraad te worden gekozen, waarbij het lijkt alsof het wel of niet in de be stuurskamer te mogen komen erg belangrijk is voor die nieuwe mensen. U heeft de verplichting om te trachten dat er mensen in de ledenraad worden gekozen, die meedenken en het bestuur steunen. Ik leer van mensen die meer weten dan ik dan andersom en hoop dat u geen mensen kiest die alleen aan zichzelf denken. De heer Kraan vraagt wat de bedoeling is van de F-side Stichting; wie houdt er bijvoorbeeld toezicht op hen en wie stuurt ze weg als ze om 12.00 uur 's nachts nog aanwezig zijn. Hij komt met deze vragen omdat Hoefman en Van Ingen hem hierover heb ben benaderd en omdat de penningmeester heeft gezegd toestemming aan de leden te vragen over het wel of niet doorgaan van de proef met de F-side

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 25