16 Recettes. De recette-opbrengsten daalden vooral door lagere opbrengsten ver koop losse kaarten voor de Nederlandse competitie en de tegenvallen de Europacupronde. Uiteraard is er een complex van factoren aan te wijzen waardoor het toeschouwersaantal bij Ajax, zowel als bij de andere clubs, dalende is. Door het bestuur is hierop gereageerd met een beleid dat tot doel heeft Ajax financieel gezond te houden. De investeringen in het stadion, zowel als in de spelers, zullen de aantrekkelijkheid van Ajax blijvend op peil moeten houden. Spelers. In het seizoen 1983-1984 werd het krachtcentrum in gebruik genomen, waarmede voor onze jeugdige ploeg een goede trainingsfaciliteit is gecreëerd. Het aankoopbeleid is vooral gericht geweest op het aantrekken van spelers met ervaring in de achterste linies. De belangrijkste aan kopen waren Ronald Spelbos, Rob de Wit en Walter Meeuws, waarmede 3-jarige contracten zijn afgesloten. Uit de vaste selectie vertrokken: Jesper Olsen, Keje Molenaar en Jan Mölby. Per saldo waren de opbrengsten groter dan de kosten transfers. Het is noodzakelijk om met het huidige team tot successen in het Europese voetbal te komen. Deze veelbelovende Ajax-ploeg moet nu voldoende routine en ervaring hebben om dat ook waar te maken. Om op voldoende niveau tournooien en vriendschappelijke wedstrijden te blijven spelen moet Ajax zijn internationale naam hoog houden. Het spelen van aantrekkelijk Europees voetbal is noodzakelijk om een voldoende financiële draagkracht te hebben voor het niveau waarop Ajax wil blijven spelen. Investeringen. In het stadion werd aan het begin van het seizoen een bestuurscabi- ne gemaakt, waardoor 27 extra V.I.P.-plaatsen beschikbaar kwamen. Deze investering wordt daarmede in enkele jaren terugverdiend. De staantribunes zullen met ingang van het volgende seizoen over dekt zijn, waarmede het gehele Ajax-stadion van een overkapping is voorzien. Het bestuur beoogt met deze aanzienlijke investering het comfort van de staantribunes te verhogen. Verwacht wordt dat deze grotere serviceverlening de rust in het stadion ten goede zal ko men. Na de investering in de luxe V.I.P.-plaatsen zijn daarmede ook de goedkopere plaatsen opgeknapt. De prijs voor een staanplaats is (exclusief BTW) met f. 2,- opge trokken. Zonder rekening te houden met een hogere bezetting van de staantribunes wordt deze investering in 7 a 8 jaar terugverdiend. Het bestuur verwacht daarenboven dat de vbórverkoop van staan plaatsen verbetert, omdat de toeschouwers tevoren verzekerd zijn van een droge staanplaats.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 21