12 13 september 1984 had het volgende resultaat: 77 stemmen 79 stemmen 82 stemmen 78 stemmen F.M. Andriese A. Boerkoel Mr. N.J. Gianotten M.J.W. Middendorp H.J.W. Pil - 80 stemmen I. Waas - 21 stemmen Drs. L.M. van Wijk - 83 stemmen M. Lindeman - 98 stemmen D.J. Boering - 23 stemmen F. Moinat - 41 stemmen Gekozen werden derhalve de volgende 8 leden: F.M. Andriese, A. Boerkoel, Mr. N.J. Gianotten, M.J.W. Middendorp, H.J.W. Pil, I. Waas, Drs. L.M. van Wijk en M. Lindeman. Niet gekozen werden de leden D.J. Boering en F. Moinat. Rekening houdende met vorenstaande verkiezing werd de samenstelling van de ledenraad met ingang van 14 september 1984 als volgt: A. Harmsen, J.H. Westrik en L.FBartels, onderscheidenlijk voorzit ter, secretaris en penningmeester van de vereniging en de onder staande vier en twintig leden, door stemgerechtigde leden gekozen in een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 1. F.M. Andriese 2. K. Bakker 3. A.R. Been 4. A.L. Blekkenhorst 5. A. Boerkoel 6. T. Bogaard 7. A. Brandsteder 8. Mr. N.J. Gianotten 9. C.C. Harms 10. H.P.J. Henrichs 11. J. Hordijk 12. D. Keijzer 13. A. Kraan 14. Ir. J. Lambregts 15. M. Lindeman 16. M.J.W. Middendorp 17. H.J.W» Pil 18. J.H. Potharst 19. W.F. Schoevaart 20. H.A. Smit 21. I. Waas 22. C.A. van der Wal 23. Drs. L.M. van Wijk 24. H. van der Zwaag 1987) 1986) 1986) 1986) 1987) 1986) 1985) 1987) 1985) JilL 1985) 1985) 1986) 1986) 1986) 1987) 1987) 1987) 1985) 1986) 1985) 4 1987) 1985) 1987) 1985) Het jaartal achter de naam geeft het jaar aan dat men aan de beurt van aftreden is. tA u JJfii t>-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 17