10 In verband met het 85-jarig bestaan van de vereniging; 50-jarig bestaan van ons stadion en 40-jarig bestaan van de "Bordjesclub" besloot het bestuur in overleg met het comité "Bordjesclub" hieraan gezamenlijk aandacht te besteden op een bijzondere Bordjesclubavond, waarop ook de dames welkom u/aren. Na afloop van het seizoen 1984-1985 zal de drainage op het hoofd- veld worden vernieuwd. Op voorstel van clubarts Stibbe besluit het bestuur met ingang van 1 juli 1985 fysiotherapeut R. Nolet te vervangen door P.H. van Dord. Omdat het wel duidelijk is geworden dat Hassie van Wijk de hem toe gedachte functie van coördinator niet zal kunnen uitoefenen, za-*- hiervoor contact worden gezocht met Cor van der Hart, waarbij wel wordt gedacht aan een proeftijd. Na afzonderlijke gesprekken op 5 mei 1985 met Schoenaker, De Mos, Kohn en Bruins Slot besluit het bestuur De Mos met onmiddellijke in gang op non-actief te stellen. Voor de resterende wedstrijden van het lopende seizoen zullen de trainers Kohn en Bruins Slot de coaching en training op zich nemen. De toegangsprijzen voor het seizoen 1985-1986 zullen conform zijn aan de huidige prijzen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 15