ft 6 Hieronder volgt een opgave van het aantal leden per 1 juli 1985, ge splitst per categorie: WERKENDE LEDEN: Aantal op 1 juli 1984 overleden bedankt over naar contractspelers over van juniores A, over van ondersteunend lid aangenomen aantal op 1 juli 1985 7 9 1 6 1 17' 260 (w.o. 9 ere-leden en 12 le den van verdienste) 17 243 24 267 (w.o. 9 ere-leden en 10 le den van verdienste) CONTRACTSPELERS: aantal op 1 juli 1984 22 (excl. Meeuws) naar andere verenigingen 6 16 nieuw gecontracteerd 8 aantal op 1 juli 1985 24 ONDERSTEUNENDE LEDEN: aantal op 1 juli 1984 overleden bedankt over naar werkend lid afgevoerd aangenomen aantal op 1 juli 1985 676 JUNIORES A: aantal op 1 juli 1984 31 bedankt 11 over naar contractspelers 3 over naar werkend lid 5 19 12 over van juniores B. 10 nieuw aangenomen 8 18 aantal op 1 juli 1985 30

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 11