5 1985, 16.00 uur, door het Gemeentebestuur ontvangen in de ambtswo ning van de burgemeester. Behalve de burgemeester waren ook enige wethouders en raadsleden aanwezig. Na lovende woorden aan het adres van Ajax, uitgesproken door burge meester Van Thijn, overhandigde deze voorzitter Harmsen een aan denken aan het behaalde kampioenschap. Voorzitter Harmsen bleef niet achter, want na de burgemeester be dankt te hebben voor zijn vriendelijke woorden bood hij hem een bronzen Ajaxkop aan. Om 18.00 uur begon een drukbezochte receptie in het Crest Hotel. Vele verenigingen hadden door het zenden van een bloemstuk blijk van belangstelling gegeven. Tijdens de receptie werden vele geschenken overhandigd. De heer Schalm kondigde als sprekers de volgende heren aan: T. Harms voorzitter van de KNVB afd* Amsterdam; J. Ruts voorzitter van P.S.V.; G. Kerkum voorzitter Feyenoord; A. v.d. Louw voorzitter sectiebestuur betaald voetbal; P. Brandenburg namens de V.I.P.-'s; H. van der Zwaag namens de ledenraad en J. Waardenburg verzorger van onze trainingskampen en mede namens de vereniging Valthermond. De heer Ruts kondigde een topoverleg aan tussen Ajax, Feyenoord en P.S.V. om het vandalisme op de Nederlandse velden te beteugelen. De heer Van der Louw maakte bezwaar tegen de mening van staatssecre taris Van der Reijden dat voor belangrijke wedstrijden contröle zou moeten worden gehouden op het meenemen van alcoholische dranken. Hij zei dat het veiligheidsprobleem zich niet alleen toespitst tot het alcoholgebruik. Met het droogleggen van een stadion ben je er niet. Hij overhandigde het kampioensschild aan aanvoerder Schoenaker, die omringd was door zijn medespelers. <1/ De laatste spreker was voorzitter Hamsen, die zijn toespraak beëin digde met een beroep op de partijen binnen Ajax tot eenheid. Johan Cruijff verdient alle steun, maar we hebben ook op een ander gebied de diensten van Inter Football nodig. Hij hoopte dat de kans wordt geboden deze zaken in alle rust te regelen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 10