98 uitgezonderd de secretaris, alsmede voor de heren, HolsheimerStibbe De Mos en Nolet. Berovingsverzekering brandkasten, alsmede het overbrengen van de gelden door de kassiers van de loketten naar de Administratie. Inbraakverzekering voor een verzekerd bedrag van f. 2.000.000,-. W.A.-verzekering voor tractor en machines. CONTACT MET DE PERS. Het contact met de sportjournalisten bij onze thuiswedstrijden wordt verzorgd door de heer D.J. Schalm, waarvoor vanaf deze plaats de dank van het bestuur. Het persoonlijk contact van de bestuursleden met de journalisten is redelijk te noemen, hoewel verbetering met sommigen op dit punt toch wel gewenst zou zijn. Het komt namelijk nog steeds voor dat sommige journalisten berichten publiceren die kant noch wal raken tengevolge van het feit dat niet van tevoren bij bestuursleden wordt geïnformeerd of deze geruchten op waarheid berusten. Zal wel het gevolg zijn dat de journalisten denken dat de krant vol moet. Hoewel de heren journalisten over het algemeen tijdens de beginperio de van de competitie pessimistisch over ons elftal schreven moesten zij hun mening spoedig wijzigen door de goede resultaten die ons elf tal vanaf het begin van de competitie behaalde. SUPPORTERSCLUB. Ook in het afgelopen verenigingsjaar was de supportersvereniging "De Ajacied" onze officiële supportersvereniging. Zoals gebruikelijk verscheen in het verenigingsjaar weer 10 maal hun orgaan, waarin ondermeer vele malen een interview werd gepubliceerd met één van onze spelers. OffICIEEL PROGRAMMA. Het officieel programma werd gewijzigd door vernieuwing van de omslag en door verbetering te brengen in de redactionele inhoud. 4 t-1 i i 1 ii i IIIII M

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 103