97 RECLAME. Het afsluiten van contracten voor het maken van reclame op ons com plex u/as door het bestuur u/eer in handen gegeven van het bureau Inter Football, dat zich goed ku/eet van deze opdracht. De eindbe slissing en het tekenen van de contracten lag vanzelfsprekend in handen van het bestuur. VERPACHTINGEN. Pachter van het horeca-gebeuren in ons stadion bleef de B.V. de Vecht dochtermaatschappij van Heineken B.V. De dagelijkse leiding u/as we derom toevertrouwd aan de heren Hafkamp en Van Wagtendonk. Op het complex Voorland bleef de exploitatie in handen van Karei en Tom Kamlag. Het contract met de reclamestudio A.K.A. voor het maken van reclame via onze geluidsinstallatie werd weer met 1 jaar verlengd. De financiële baten van deze diverse verpachtingen zullen u wel ter kennis worden gebracht in het verslag van penningmeester Bartels. VERZEKERINGEN. Aan de hand van een taxatierapport uitgebracht door het Makelaarskan toor 0. Rappangeis rekening gehouden met de bestaande bouwprijzen. De herwaarde met inbegrip van de overkappingen is berekend op een bedrag groot roerende zaken (meubilair, inventaris) inhoud prijzenkast (alleen risico brand) ongetaxeerd: opruimingskosten op premier- risque basis 27.400.000,- 1.200.000,- 1.100.000,- 600.000,- totaal f» 30.300.000,- clubhuis op Voorland 1.375.000,- Ongedekte schadeverzekering 25 procent van f. 30.300.000,- zijnde f. 7.575.000,- verhoogd met f. 6.250,- als premier-risque bij brand schade Overige verzekeringen: Transferwaardeverzekering ten behoeve van de contractspelers, groot f. 7.475.000,- met een te betalen premie van f. 135.446,25. Collectieve W.A.-verzekering via de K.N.V.B. met een aanvulling daar op door Ajax afgesloten. Pensioenverzekering voor onze administrateur, de heer G.M. Holsheimer Persoonlijke ongevallenverzekering ten behoeve van de bestuursleden,

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 102