96 steeds genoeg werk aan de winkel, ook in het gesloten seizoen dat \i/erd gebruikt om de drainage van het hoofdveld te vernieuwen. Het weer in een goede staat brengen van de voorvelden vergt zeer veel tijd. De supervisie op één en ander wordt uitgeoefend door de heer Pil, die hiervoor mijns inziens zeker dank verdient, want het is niet zo eenvoudig als men denkt aan de staat waarin de velden (vooral de twee voorvelden) verkeren aan het eind van het seizoen en hoe mooi ze er bij liggen aan het begin van het nieuwe seizoen. Vanzelfsprekend ook woorden van dank aan het terreinpersoneel voor al hun inspanning om de velden in goede staat te brengen en ze tij dens het seizoen in zo goed mogelijke staat te houden. CONCIËRGE - ECHTPAAR. Het conciërge - echtpaar, de heer en mevrouw Van Ingen, verricht zijn werkzaamheden zodanig, dat wel woorden van lof maar geen klach ten voorkomen, waarvoor namens het bestuur dank aan het echtpaar. TECHNISCHE 5TAE. Op 1 juli 1984 waren de volgende heren bij ons werkzaam: A.J. de Mos J.M. van Wijk S. Kohn A.R.J. Bruins Slot C.J.J. Roubos D.D.W. H.J.G. M.A.V. R„-P-r-Nole t Fb—Kesèe-r- C.M. Koppelaar de Groot Borman Maarschalkerweerd Trainer-coach le elftal; Hoofd trainers; Assistent van A.J. de Mos; Assistent Van A.J. de Mos; Ajax 2 en juniores A 1; Hoofd opleid.; 3 amateur seniores elftallen en de ju niores E 1; B 1; 1 en 2; Juniores A 2 en Juniores B 2, C Juniores D; Fysiotherapeut; .Masseur bij de A-selectie; Loop- en springtechniekkrachtcentrum. Van vorengenoemde heren waren de heren De Mos, Van Wijk, Kohn en Bruins Slot bij ons in volledige dienst en de anderen op part-time basis. Trainer A.J. de-Mos werd de dato 5 mei 1985 op non-actief gesteld. MEDISCHE STAE. Dr. A.B. Stibbe Clubarts; Dr. G. Groot St. Lucas Ziekenhuis; R.P. Nolet Eysiotherapeut; R-r-Ke&èer--4-"C r Masseur De E.H.B.O.-hulp gaat op al onze velden via de E.H.B.O.-omroepcen- trale, die onder leiding staat van mevrouw Omlo-Gravenmaker. Voor de keuringen van onze spelers véér het begin van het seizoen en het maken van röntgenfoto's bij blessures tijdens de competitie en tevens voor het geven van medische adviezen kan altijd een be roep worden gedaan op het Sint Lucas Ziekenhuis, hetgeen zeker woorden van dank waard zijn.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 101