95 De heer Thoolen wil van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur te bedanken voor het ter beschikking stellen van de accommodatie aan de Scheidsrechtersvereniging Amsterdam, waarvan hij voorzitter is. Hij biedt het bestuur een vaan van de Scheidsrechtersvereniging Amsterdam aan, alsmede een tweetal grensrechtersvlaggen bestemd voor gebruik op Voorland. Onder applaus bedankt de voorzitter de heer Thoolen voor de cadeaus. 12. Sluiting. Voorzitter Harmsen vraagt de leden aandacht te besteden aan de leden die door ziekte de vergaderingen niet meer kunnen bijwonen. De bestuursleden zijn veelal door tijdgebrek niet in staat om die leden te bezoeken en daarom vraagt hij of de aanwezigen die leden eens willen bezoeken. Verder deelt hij mede, dat de opbrengst van de competitiewedstrijden nog slechts 25% bedraagt van de totale opbrengsten. Het grootste ge deelte van de inkomsten is dus vrij stabiel, maar de prestaties op het veld blijven echter belangrijk. Indien de prestaties op het veld goed zijn dan gaat het met de spon sors ook goed, hetgeen financieel voordelen voor ons kan geven. Voorts zegt hij blij te zijn dat Ajax nog steeds een vereniging is, want dat is onze grote kracht. Veel mensen in de vereniging verrich ten goed werk in de diverse commissies. Tot slot bedankt voorzitter Harmsen iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst allen een wel thuis. PERSONEEL. ADMINISTRATIE. Het administratief personeel bestond uit: G.M. Holsheimer, administrateur, bijgestaan door P. Hoefman, N.M. Steur en Mej. S. Mol. In de periode van extra drukke werkzaamheden, door het moeten verzen den van diploma's en drukte aan het loket door het afgeven van sei zoenkaarten, was het lid van verdienste de heer E.C. Molema weer als steeds bereid tot het verlenen van medewerking. Woorden van dank aan de heer Molema zijn hier zeker op zijn plaats. TERREINPERSONEEL Op 1 juli 1985 waren als terreinknecht in dienst: P.C. Bosman, voorman; M.P.R. Wildeboer en C. Huybregtse. Aangezien wij het onderhoud van de velden in eigen beheer hebben is er

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 100