- 20 - SLOTBESCHOUWING. Geachte clubgenoten, ik ben aan het einde van mijn jaarverslag en hoop erin geslaagd te zijn de geschiedenis van Ajax over het verenigingsjaar 1 juli 1968 tot en met 50 juni 1969 naar uw genoegen in voldoende mate te hebben geboekstaafd. Voor het geval dat ik vergeten ben één of meerdere personen te bedanken, wil ik vanaf deze plaats alle medewerkers bedanken voor de wijze waarop zij in het afgelopen verenigingsjaar op één of andere manier Ajax hebben gediend, erop vertrouwende dat zij ook dit jaar weer bereid zullen zijn hun beste krachten aan Ajax te wijden. Wanneer het bestuur weer op ut; steun en vertrouwen kan rekenen, dan zio ik het volgend jaar, waarin Ajax 70 jaar zal bestaan, met optimisme tegemoet. Ik wil mijn verslag beëindigen met een variant op de woorden, die onze voor zitter schreef in het Ajax-Nieuws van juni 1969s Hoeden af voor het afgelopen seizoen; Mouwen opgestroopt voor het nieuwe seizoen. Ik dank .u voor uw aandacht. AMSTERDAM, 12-22 juli 1969. De secretaris. J.H.ïïestrik.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1969 | | pagina 41