- 17 - Als voorzitter en secretaris treden respectievelijk op de heren V/.Meester en C.J.A.Bieshaar. De werkzaamheid van de commissie bestaat uit controle bij de ingangen tot de tribunes, om te voorkomen dat personen zonder geldig toegangsbewijs de wedstrijden kunnen bijvronen. De heer La Fleur houdt toezicht bij het loket, waar de officiële personen binnenkomen. De taak van deze commissie is beslist geen sinecure en wordt door hen zeer ernstig uitgevoerd. Meer van deze commissie zult u ongetwijfeld vernemen uit het verslag van de penningmeester, maar ook in dit verslag is een woord van dank aan de heren zeker op zijn plaats. AANVERWANTE TAKKEN VAN SPORT (HONKBAL). Het bestuur van de honkbalafdeling was als volgt samengestelds M.Bremer, voorzitter? F.Hendriks, secretaris? J.Neefjes, penningmeester en W. Prins, lid. Het bestuurslid, de heer A.Kraan, was de spreektrompet van de honkbalafde ling in bestuursvergaderingen. Begin september 1968 circuleerden er hardnekkige geruchten dat de honkbal afdeling zou worden opgeheven of dat er een fusie zou plaats vinden met A.B.C. Gelukkig bleken dit inderdaad maar geruchten te zijn, want op 26 september had het bestuur een bespreking met het bestuur van de honkbalafdeling en bleek dat van opheffing geen sprake was. Integendeel men zou alles in 't werk stellen om het verloren terrein te herwinnen en het 1e negental terug te brengen in de hoofdklasse. De eerste 10 wedstrijden werden gewonnen en zaterdag 12 juli 1969 kon het kampioenschap behaald worden, indien van HCTIW werd gewonnen. Niet alleen werd deze wedstrijd verloren met 15-10 door een groot aantal veldersfouten, maar de daarop volgende zaterdag werd met 9-2 ook van De Volewijkers verloren. Een geluk was dat HCTIW die dag met 5-3 van Giants verloor, zodat wanneer 26 juli wordt gewonnen van HHC het kampioenschap binnen is, zij het ook dat de glans van het kampioenschap door de 2 neder lagen er wel enigszins af is. Het 2e negental stond gevaarlijk dicht bij de onderste plaats en werd een beroep gedaan op de "oudjes" Herre Kok, Andrë Kraan en Ad Visser om zodoen de te trachten aan degradatie te ontkomen. Tegen Schoten 2 en 0W0 2 werden overwinningen geboekt, maar zaterdag 19 juli werd met 6-5 van TJW 2 verloren, zodat in de laatste vier wedstrij den nog enige punten verzameld moeten worden. Wanneer dit verslag u ter kennis komt is de strijd op beide fronten reeds ten einde. Laten we hopen dat het 1e negental dan kampioen is van de 1e klasse A en dat het 2e negental aan de degradatie is ontkomen. Wanneer het 1e negental kampioen wordt, dan zal het om te mogen promoveren naar de hoofdklasse eerst nog moeten v/innen van de kampioen van de 1e klas se B, hetgeen Terrasvogels wel zal worden. VERGADERINGEN. In het afgelopen verenigingsjaar zijn de volgende vergaderingen gehouden; 30 augustus 1968 Jaarvergadering van de ledenraad? 5 september 1968 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering? 16 januari 1969 Vergadering van de ledenraad. Onder het hoofdstuk "Ledenraad" heb ik reeds uittreksels opgenomen van de twee vergaderingen van de ledenraad, zodat mij nog rest u even in 't kortte laten weten, hoe de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verliep.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1969 | | pagina 35