- 13 - Van de 11 andere jeugdelftallen werden kampioen de A 2, B 1B 4 en C 3, derhalve werden 5 van de 12 jeugdelftallen kampioen. In 't verleden waren het er wel eens meer, maar ik geloof dat de oorzaak is te zoeken in het feit, dat onze jeugdelftallen wat hoger worden ingedeeld dan vroeger en dat kan mijns inziens geen kwaad, want zij leren hierdoor wel dat er ge knokt moet worden om kampioen te worden. TOURNOOIEN. De Spartaans A 1 1 e prijs. De Volewijckers A 1 1 e St. Union-Bremen; A 1 1 e De Bataven-Gendts A 2 4e De Germaans A 2 5e Internationale-Milaans Comb. A 1 en B 1 4e Berchem Sport-Antwerpens B 1 2e Ludwigshaf en-Dui t sland s B 1 De Spartaans B 2 2e A.D.O.s B 2 Go Aheads B 1 en 2 3e V.I.O.S.s A 2, B 1 en C 1 1 e Blauw Wits C 1 2e De Spartaans C 2 2e A.D.O.s C 1 3e Excelsiors C 1 2e Wijhes C 1 1 e Onze trainer Grijzenhout werd hij Inter Milan beloond met een gouden hor loge voor de beste trainer van het tournooi. De Jeugdcommissie had op 30 november een Sint-Nicolaasmiddag georganiseerd, waar de "Goede Sint" en zijn zwarte knecht "Piet" ook een kijkje kwamen nemen. De door de Jeugdcommissie geplande ouderavond ging niet door wegens te ge ringe belangstelling van de ouders. Op 23 oktober werd een jeugddag in ons Stadion gehouden voor de Junioren C en op 27 december voor de Junioren B. Waar mijn mening kan de Jeugdcommissie weer met voldoening terugblikken op het afgelopen seizoen. Een woord van dank aan alle leden, trainer Grijzen hout en in t bijzonder aan hun ijverige secretaris, de heer Boering, is hier zeer zeker op zijn plaats. Ik wil hier ook een woord van dank richten tot de heer Barvelink, die in het afgelopen seizoen weer iedere week de standen bijhield van alle jeugd- elftallen. In verband met het feit dat Ajax het volgend jaar 70 jaar zal bestaan, zal getracht worden om in 1970 een internationaal jeugdtournooi te organiseren. PUPILLEN. In het afgelopen seizoen bestond onze pupillen-afdeling weer uit 4 elftal len, die zaterdags aan een competitie deelnamen en woensdagsmiddags aanwe zig waren om te trainen onder leiding van de heer C.C.Kamlag en als ik goed ben ingelicht af en toe ook onder leiding van de jeugdtrainer, de heer Grijzenhout. In de ergste wintermaanden, wanneer de competitie stilstaat, wordt er ge traind in de sportzaal. ft f! It tt tt If It ft ft tl If If It tl

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1969 | | pagina 27