20 Gelet op de uitbreiding van de bovenzaal* de bestuurskamer, de omraste ring op het hoofdveld, de 40 tourniquets en het transformatorhuis zal het bedrag binnenkort wel verhoogd moeten worden. SLOTBESCHOUWING. Geachte clubgenoten laten wij hopen dat het zoveelste rapport-Zon, dat vermoedelijk in het najaar aan de openbaarheid prijs zal worden gegeven, de weg zal aangeven op welke wijze het betaald voetbal geheel gescheiden kan worden van het amateur voetbal, zodat bij beslissingen het betaald voetbal betreffende de amateurs geen stem meer in het kapittel zullen hebben en dus geen roet meer in het eten kunnen gooien. Maar voor het zo ver is, zal op een Bondsvergadering het rapport dan nog eerst aangenomen moeten worden met behulp van deze amateurs. Het beeld dat ik u in dit verslag over onze vereniging heb kunnen geven stemt mijns inziens tot volle tevredenheid en daarom wil ik besluiten met de hoop uit te spreken, dat ik in het volgende jaarverslag wederom zulke optimistische klanken kan vermelden. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking. Tot slot dank ik u voor uw aandacht. AMSTERDAM» 1 - 22 juli 1968. De secretaris, J.H.Westrik.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 41