A.F.C. "AJAX" AMSTERDAM. Geachte Clubgenoten, Het is al weer voor de vijfde maal dat ik mij neerzet om u verslag te doen over het wel en wee van onze vereniging. Als u aan het einde van dit ver slag bent gekomen zult u bemerken dat er gelukkig meer wel dan wee was. Aangezien ons boekjaar, tevens verenigingsjaar zijnde, gelijk behoort te zijn aan het boekjaar van de K.N.V.B. werd in de vergadering van de leden raad van 23 februari 1967 artikel 6 van onze statuten en artikel 1 van_ huishoudelijk reglement gewijzigd, zodat dit verslag een periode bestrijkt van 13 maanden en wel van 1 juni 1967 en met 50 juni 1908. Voorzitter Van Praag zei na afloop van de wedstrijd Real Madrid - Ajax: "Om met Wim Kan te spreken: Uithuilen en opnieuw beginnen. Laten we hopen, Nu*dézé"hóóp is werkelijkheid geworden, want op 26 mei 1968 werd door een 2 - 1 overwinning op A.D.O. wederom het Landskampioenschap veroverd,waar door het recht werd verkregen weer deel te mogen nemen aan de wedstrijden om de Europa-Cup voor Landskampioenen. Het achter ons liggende verenigingsjaar is weer zo rijk aan allerlei we tenswaardigheden, dat het eenvoudig niet mogelijk is om u hiervan ged^ - tailleerd verslag te doen. Een grote dosis zelfbeheersing zal nodig zijn om het verslag niet al te lijvig te maken, maar het mag vanzelfsprekend ook weer niet te globaal zijn. Ik vlei mij niet met de hoop dat ik het iedereen naar de zin zal maken, want ieder jaar zijn er leden die het verslag te uitgebreid wijl andere leden opmerken: "Dit of dat staat er niet m Ik zal trachten beide partijen zoveel mogelijk het zijne te geven. Wil kunnen in ieder geval zeer tevreden terugkijken op de behaalde resul taten, want zowel in sportief als in financieel opzicht werden de verwach- In^aportief opzicht omdat voor de eerste maal in ons 68-jarig bestaan voor dï derde maal in successie het Kampioenschap van Nederland in het betaald voetbal werd behaald, hetgeen door geen enkele vereniging nog is ge;pres- teerd. In financieel opzicht omdat een record-recette werd behaald, maar meerdere bijzonderheden hierover zult u ongetwijfeld vernemen uit het ver- S'heïtoofdstS'wtanen betaald voetbal" kunt u meer over het sportieve succes lezen. Alvorens met het eigenlijke verslag te beginnen nog enige opmerkingen. Wanneer in hoogste instantie zou worden beslist dat de verhouding tussen^ een betalende vereniging en eencontractspeler een dan zullen wij ons moeten gaan instellen op onze taak is immers niet ondenkbaar dat wij dan te maken zullen krijgen met proble men aïs bijvoorbeeld: C.A.O., ontslag via het Arbeidsbureau, pensioenrege ling en de mogelijkheid dat het huidige systeem van transfersommen me Sf^ntaoLpSerï'hobb» sioh verenigd in /er^lglng v°^ tontraot- spelers (V.V.C.S.). Deze vereniging heeft zich bereids als werknemersor De** ve r enigingen8in^het^betaald voetbal hebben verschillende vergaderingen gehouden Sn Sioh beraden over de misschien komende problemen. Hierbi ib gebleken dat het tot een betere organisatie van de clubs m het betaald voetbal moet komen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 3