- 19 tijden zoals bij kaartverdeling voor Europa-Cupwedstrijden en bij het verzenden van diploma's. Bovendien verzorgt hij de gehele medische sport keuring en bracht de gehele inventaris op kaart. Vanaf deze plaats willen wij onze dank betuigen voor zijn medewerking. TERREIN-PERSONEEL. Na lang zoeken slaagde het bestuur er eindelijk in om een geschikte con cierge te vinden in de persoon van de heer S.C.van Hoek. Als de voorte kenen niet bedriegen wordt het een zeer bruikbare kracht. De heren H.Angel (voorman), P.C.Bosman en J.Smolders bleven ons trouw en ik meen hier gerust te kunnen zeggen, dat het hoofdveld in het achter ons liggende seizoen steeds in prima staat was. De heer R.Huberts, Chef buitendienst van de Gemeentelijke Sportvelden, trad wederom op als adviseur bij het onderhoud van de velden. Onze werkster, Mevr. J.M.Onclin-v.d.Stolpezal binnenkort onze dienst verlaten, daar zij niet meer op zaterdagochtend wenst te werken. TRAINERS. MASSEUR en MEDISCHE STAP- Onze hoofdtrainer was de heer M.J.H.Michels, die belast was met de lei ding van de gehele training en zelf onze kernspelers onder zijn hoede nam. Met de heer C.Brom, die het A-diploma behaalde, werd een nieuw contract gesloten, zodat deze 1e assistent van de heer Michels blijft. Hij is be last met de training van de overige contractspelers. De heer J.J.Grijzenhout slaagde er ook in om het A-diploma te halen en blijft belast met de training van de jeugd. De heer B.Haarms (B-diploma) blijft in dienst als part-time trainer en is belast met de training van de senioren-amateurs. TJ ziet dat er dus geen wijziging in de trainers is gekomen. De medische begeleiding stond onder leiding van onze clubarts J.H.M.Ro- link. Het bestuur slaagde in september erin om Drs.D.H.Grunwald aan te trekken als psycholoog als opvolger van DrJ.SlikboerIn de loop van het seizoen kwam Dr.R.M.Zeven de medische staf nog versterken. Dank zij deze heren en onze masseur, de heer Saarlo Muller, bleef de duur van blessures beperkt, waardoor het 1e elftal bijna steeds in de sterkste opstelling kon uitkomen. De heer H.J.Grootenboer was gewoonte getrouw weer bereid om belangeloos E.H.B.O.-diensten te verrichten. Aan al deze heren onze dank. REKLAME Het zal u zeker opgevallen zijn, dat de reklame aan de rand van de Reij- nolds-tribune onverhuurd is, waardoor de opbrengst van de post reklame een gevoelige klap kreeg. Gelukkig kon voorzitter Van Praag door het af sluiten van andere reklame-contracten dit verlies weer enigszins goedma ken. VERPACHTINGEN. Het contract met de N.V.Formosa, betreffende de exploitatie van onze buf fetten liep 51 mei 1968 af. Het bestuur besloot het contract niet te ver nieuwen en heeft thans met de heer J.Ferron een contract afgesloten. VERZEKERINGEN. Naar aanleiding van een op 15 februari 1968 ontvangen taxatierapport van de makelaar J.Rappange zijn de opstallen thans verzekerd voor een bedrag van f. 4.800.000,- met daarnaast een verzekerd bedrag van f. 110. voor opruimingskosten.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 39