PUPILLEN. De heer Helman schreef onlangs in ons Clubnieuwss Wie precies wil weten hoe "bij Ajax de pupillen-afdeling reilt en zeilt, kan dit aan de weet komen bij de heer C.C.Kamlag, want reeds gedurende 8 jaar heeft hij deze Ajax-benjamins onder zijn hoede. 1 s Woensdagsmiddags worden ze getraind op één van onze Voorlandvelden en 's zaterdags wordt in competitieverband gespeeld. Twee van de vier elf tallen spelen thuis en twee uit. De heer Kamlag wordt dan geassisteerd door de heren Helman en Tak van de Jeugdcommissie. Het 1e elftal werd eerst kampioen van de afdeling Oost en later door de Regionale competitie te winnen tevens algemeen kampioen van Amsterdam. Bovendien werden nog 14 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Als u daarbij denkt, dat dit praktisch alleen door 1 man wordt gerund en wel door Carel Kamlag, dan is toch een woord van dank aan hem vanaf deze plaats toch zeker op zijn plaats. Tot slot vermeld ik nog dat de Jeugdcommissie op 51 oktober en 28 decem ber jeugddagen organiseerde. EINANCIëLE COMMISSIE. Aangezien de heer J.de Boer Sr. in de jaarvergadering van de ledenraad van 4 juli 1967 werd herkozen, bestond de commissie wederom uit de herens J.de Boer Sr., J.A.Bouwens en W.P.Volkers. Laatstgenoemde trad als voor zitter van de commissie op. Aan de beurt van aftreden is de heer W.F.Volkers. Deze stelt zich herkies- baar. De heren woonden gewoonte getrouw weer enige bestuursvergaderingen bij, waarin beslissingen op financieel gebied moesten worden genomen, zoals bijvoorbeeld aankoop van spelers, stichten van een Jeugdhome op het com plex Voorland (niet doorgegaan) en de uitbreiding van de bovenzaal en de bestuurskamer. Voor het overige hield de penningmeester een nauw telefonisch contact met de heren, maar uit het verslag van hem zult u nog wel het een en ander van deze commissie vernemen. TOTO-COMMISSIE. Het bestuur vond de heren F.Kubin, F.C.Molema en L.P.Schappert bereid om in deze commissie te blijven zitten. De heren zaten iedere vrijdagavond weer op hun plaats op de entresol van Hotel Suisse om de formulieren in ontvangst te nemen, te administreren en om ze vervolgens nog weg te brengen naar het bureau van de KNVB afde ling Amsterdam in de Emmalaan. Yfelke bedrag Ajax aan de noeste ijver van deze drie heren heeft te danken weet ik niet, maar dat zult u wel vernemen uit het verslag van de pen ningmeester. Maar ook vanaf deze plaats dank aan dit trio. CLUBAVONDEN-COMMISSIE Het bestuur verzocht aan de heren C.J.la Fleur, F.Louwaard, K.W.van Mourik en K.W.v.d.Toorren of zij weer de zorg voor de organisatie van de clubavonden op zich wilden nemen, waartoe de heren bereid varen. De heer La Fleur trad als voorzitter van de commissie op. Ook dit seizoen werden de clubavonden weer in Hotel Suisse gehouden. Behalve dat de commissie onderlinge biljart- en klaverjaswedstrijden or ganiseerde, werden ook enige andere evenementen verzorgd, waarvan ik vermelds 17 september 1967 Jaarlijkse viswedstrijd te Oostwoud, gevolgd door een zeer goed verzorgd diner in het Havenrestaurant, opgeluisterd door mu ziek van het Joegoslavisch Quintet "Elvira" en door het optreden van "Tante Leen".

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 27