Sr^SS'^^b^de heren ^.VOLK^en Mr.Br.E.W.CATZ bij acclamatie respectievelio plaatsvervangend voorzitter. - 8 - 6 juni 7 juni 7 juni 8 juni 8 juni 14 juni 22 juni 22 juni 29 juni In het Hilton-Hotel ontvangt Johan Cruijff uit van Burgemeester Br.I.Samkalden, de trofee als voetballer van het jaarBe organisatie was in handen van de Geïllustreerde Pers Bp^tuur spelers van het 1e elftal, trainers, masseur, medi- enige genodigden door ï™3 officieel ontvangen in de Raadzaal van het Stadhuis,*er J® legenheid van het behaalde Kampioenschap van Nederland, taald voetbal, seizoen 1967-1968. Receptie Holland Sport (Ben Haag) t.g.v. behalen kampioen schap met promotie naar eredivisie. Receptie in het Boelen-Hotel ter gelegenheid van het behaalde Kampioenschap van Nederland, betaald voetbal, seizoen 9 7- 1968. Kampioensdiner in het Boelen-Hotel. Behandeling door de Centrale Raad van Beroep te «^oht jan het door Aiax ingediende beroepschrift tegen de uitspraak van de Rattan leroep van de Booiale Versekerings Bank te Amsterdam, (zie ook 14 november 1967)» Bijeenkomst van de semi-profclubs te «recht ter bespreking van de competitie-indeling, seizoen 1968-1969- Bijeenkomst te Utrecht van de K.N.V.B. net g^r die spelers afstaan voor vertegenwoordigende elftallen, vaststelling van de data voor de centrale trainingen te Zeist Bespreking met de Hek- en Rasteronderneming, gevestigd te Lisset in sake het maken en plaatsen van 2 tourniquets br0 iedere ingang tot de tribunes en het veld, m totaa 4 stuks LEBENRAAB. Be samenstelling van de ledenvergadering vanl4 J. de BOER SR.^ A.BOERXOEL; JA.BOUWENS W.PC.BRUIJNESTEIJN 5. Mr.Br.E.W.CATZ? 6. P. van BEIJCK SR»! 7. F.BUKKER SR. 8. G.FISCHER? 9. C.H.GEUBEKER? 10. M. de GROOT 5 11. WJINGENBLEEK 12. G. de JONGH? 1 2. 3. 4- ledenraad juli 1967 (1970) (1969) '1969) 1970) 1968) (1968) (1969) (1969) (1969) (1968) (1968) (1968) was na de verkiezing in de als volgt 13- 14- 15- 16. 17. G.JURGENS, G.P.KEIZER 5 C.C.KAMLAG? M.J.KOOLHAAS J.H.POTHARST? 18. W.FSCHOEVAART 19. Pvan REENEN 20. H.TH.TIMMAN5 21. W.F.VOLKERS5 22. A. de WIT SR. 23. A. de WIT JR. 24. E. van WIJNGAARBEN algemene '1969! '1970) 1970 ,1970, 197°. v1968, .1970'. ;1968 .1970; '1968, 1969 ,1969) Haast deze 24 door de leden gekozen °j^H!wESTRIK van het dagelijks bestuur, e we voorzitter en secretaris van^de'ladenraaö3treden ^^houdelijk reglement op, de voor-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 17