- 7 - 15 februari 15 februari 8 maart 9 maart 28 maart 50 maart 6 april 9 april 11 april 18 april 25 april 27 april 27 april 29 april 29 april 11 mei 18 mei 24 mei 26 mei Het dagelijks bestuur heeft op het Stadhuis een bespreking met de heren De Graaff, Tetzner en Hellegers van ^Olym pisch Stadion, in verband met de nog met opgelo lijkheid betreffende het gastheerschap in hetOlympisich Stadion bij door Ajax aldaar te spelen wedstrijden. Wethou der A.A.Verheij had de bespreking gearrangeerd en trad als voorzitter op. Bespreking in het Havengebouw tussen de besturen van Ajax en Blauw Wit om te komen tot een betere verstandhouding. Vergadering van de Contactvereniging Betaald Voetbal, Rayon West, te Utrecht. Bespreking met de Nederlandse Hekwerken Industrie uit Noord- wijkerhout betreffende het maken en plaatsen van een omra icing op het hoofdveld* Reünie van de "Bordjesclub". Algemene Vergadering ven de Landelijke Contactvereniging, Betaald Voetbal, te Utrecht. Bespreking te Zürich in verband met het organiseren van wed- strijden tussen Europese topclubs. Bijeenkomst van de Amsterdamse Sportpers met bestuursleden van Ajax, Blauw Wit, D.W.S. en De Volewijckers Vergadering van de Ledenraad. Bespreking te s-Gravenhage omtrent het indelen van de Ie amateur-elftallen van (semi-) profclubs bij de standaard elftallen van de amateur-verenigingen. Vergadering Contactvereniging Betaald Voetbal, Rayon West, te Utrecht. Huldiging in laarlid vï de vSenigng 1968 respectievelijk 40, 50 of bü jaar 11a v«u (zullen) zijn. Receptie Kampioenschap D.C.G. Be eerste paal geslagen voor de uitbreiding van het restau- rant en de bestuurskamer. Het dagelijks bestuur heeft te Eindhoven een oriënterend ge- sprek met enige heren van de N.V.Philips heden om tot aanschaffing van een lichtinstallatie o gaan. Vergadering Betaald Voetbal K.N.V.B. te Zeist. Door de voorzitter van de K.N.V.B., de heer Meuleman, wordt v R a -studio te Hilversum aan Ajax een zilveren schaal én* aan' Johan Cruijff een gouden voetbal °™*£andig^ onderscheidenlijk als club van het se:.zoen 19<S7-19<68^anala HVJeorganïseerd doS'L^We^Ld Voetbal International en de V.A.R.A. Extra feestavond voor de Terband met d<S behaalde successen in het seizoen 19 7 ter^gelegenheid faf het op'^ze dag^ehaaïfe Sdskampioen- schap. Vei gClU.Cia.xi5

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 15