r. zt rSrSrs£iuin rr^r^i-^hi^r ?;f6!i967goCw:rdie:eLt:rdrgrd:erdd:tersi3™t:iuiting voor het Nederlandse Elftal was opgeheven. TfZl\ ZZ,tlofrAlX]rechtaan rM3k^kiS;aken het 12£L- Hat bestuur kwam in het afgelopen ver miging De^o tui en ^van^de 2^50' vergaderingen he slaan 102 ^„^foliovellen, waar- uit u tant ^t^tev^k^igr^kdeZe°hespïekingen nog «iet is op- lllllTZT^ daar meer over lesen in het hoofdstuk Terrein- en Onder- houdscommissiev,o+ annr+ni puws aangetroffenzowel in goe- 3 juni 8 juni Recentie in de Diamantzaal van het Hilton-Hotel ter gelegen heid^van het behaalde Kampioenschap van Nederland, betaald voetbal, seizoen 1966-19^7 12 3Uni eXe^/S1 Sigllenfdiglen1 meester en Wethouders in de Raadzaal van het Stadhuis. q Hpt daeeliiks bestuur heeft een bespreking met de voorzitter 9 JUni van de Commissie Verdeling Speelruimten, de heer_J.Jaspers, om te trachten meer velden ter beschikking te krijgen. 28 juni Loting voor de Europa-Cupwedstrijden te Genève. uitbreiding van de staantribunes en het houwen van een motel 4 juli Jaarvergadering van de Ledenraad. 13 juli Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 15 juli A jax speelt gedurende 50 jaar onafgebroken in de hoogste klasse. 18 iuli Het bestuur houdt in de sociëteit van het Olympisch Stadion een persconferentie en verstrekt mededelingen over de uit breidingsplannen van de staantribunes en over de verhoogde entreeprijzen. 27 iuli Bespreking op het Ministerie van Economische Zaken naar aan- 7 leiding v!n de verhoging van de entreeprijzen. 14 september Jaarvergadering van de K.N.V.B. Afdeling Amsterdam. 15 september Vergadering van de Contactvereniging Betaald Voetbal, Rayon West, te Utrecht. 18 september Bespreking met de secretaris-penningmeester van de KJ1.V.B. P de heer H.A.Burgwal en de voorzitter van D.W.S., de heer H.A.Solleveld, over de controverse over het uitspellen van de wedstrijd Ajax - D.W.S. 19 september Lunch in het Poelen-Hotel met de officials van Real Madrid.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 11