- 4 - Bedankt Y/erkende leden - 8, Junioren A - 3, Junioren B - 1, Pupillen - 1, Onder steunende leden door overlijden 8. Afgevoerd V/erkende leden - 5, Buitengewone leden - 6, Junioren A - 9, Junioren B -7 en Junioren C -14- Overgegaan naar een hogere categorie: Van pupil naar Junioren C - 32, van Junioren C naar Junioren B - 35, van Junioren B naar Junioren A - 13 en van Junioren A naar Senioren 17* Aangenomen; VYerkende leden 5, Buitengewone leden 6, Junioren A - 14, Junioren B - 20, Junioren G - 26 en 34 Pupillen. Na verwerking van het bovenstaande is het aantal leden per 1 juni 1967' Y/erkende leden 318, waaronder 14 ere-leden en 14 leden van verdienste. Buitengewone leden 54, Junioren A - 43, Junioren B - 84, Junioren C - 78 en Pupillen 46. De gegevens betreffende de ondersteunende leden zijn nog precies bekend, daar in de praktijk is gebleken, dat er nog leden bedanken nadat zij be richt ontvangen hebben dat zij dienen te betalen. Bovendien wordt het aantal dan weer opgevoerd door een aantal personen die op de wachtlijst staan, donateur te maken. In de jaarvergadering van de ledenraad van 30 juni 1966 werd het bestuur als volgt samengesteld; Als gevolg van de aangenomen reglementswijziging zal het bestuur worden verkleind tot 5 leden. Hat nieuwe bestuur dient te bestaan uit: voorzitter, secretaris en pen ningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen en 1 commissaris betaald voetbal en 1 commissaris amateur voetbal. In verband met deze nieuwe structuur hebben alle bestuursleden hun man daat ter beschikking gesteld, doch zij stellen zich herkiesbaar. In de onderlinge taakverdeling kwam geen wijziging. Na het aftreden van de heer M.BREMER (zie hiervoor het hoofdstuk: "Commissie betaald voet bal".) werd het onderhouden van contact met de pers, radio en televisie in handen gelegd van voorzitter VAN PRAAG. LEDENRAAD De ledenraad bestaat, na de gehouden stemming in de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 14 juli 1966, uit de navolgende leden; BESTUUR Dagelijks bestuur J. van PRAAG, voorzitters J.H.WESTRIK, secretaris en H.G.A.TIMMAN, penningmeester Commissarissen betaald voetbalMBREMER5 J.HORDIJK en P. van REENEN. Commissarissen amateur voetbal: Y/.F.C.BRUIJNESTEIJNs A.KRAAN en H.A.SMIT. 1. G.J. BEUMER 2. J. de BOER SR. 3. A, BOERKOEL 4. J.A. BOUWENS 5. Mr.Dr.E.W. CATZ 6. P.van DEYCK SR. 7. F. DUKKER 8. G. FISCHER 9. C.H. GEÜDEKER 10. M. de GROOT 11. W.J, INGENBLEEK 12. G. de JONGH (1967) 13. G. JURGENS 14. G.PKEIZER (1969) 20. N.TH. TIMMAN 21. W.F. VOLKERS 22. A. de WIT SR. 23. A. de WIT JR. 24. E. van WIJNGAARDEN 15. M.J. KOOLHAAS 16. J.L. MELCHERS 17. P.J. PATERNOTTE SR 18. J.H. POTHARST 19. W.F. SCHOEVAART (1967) (1968) (1968)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 9