F.C. "AJAX" AMSTERDAM Geachte Clubgenoten, 'n Juichtoon da'vre langs de velden Voor ons dierbaar Rood- en Wit De schaar der dapp're Meerse helden, Onze vreugd, ons trots bezit Gevreesd, geducht in heel den lande, Glorie onzer Amstelstad. Ieder draagt ze op handen, Wie gaat niet op Ajax prat Het verenigingsjaar is weer ten einde, hetgeen onherroepelijk tot gevolg heeft, dat de secretaris aan de taak moet beginnen om u verslag te doen over de periode 1 juni 1966 tot en met 31 mei 1967» Om tot een afronding te komen van het seizoen 1966-1967 ben ik maar doorgegaan tot 12 juni 1967. Het vermelden van het 1e couplet van de Ajax-mars wijst er reeds op dat het een zeer gunstig jaar is geweest. Het is treffend dat de woorden zo precies de stemming van de laatste tijd weergeven. Het 1e elftal slaagde namelijk erin om voor de eerste keer in de Ajax- geschiedenis de zogenaamde "double" te halen, door niet alleen wederom Kampioen van Nederland te worden, maar tevens beslag te leggen op de K.N.V.B.-Beker, ondanks dat ook nog 6 wedstrijden voor de Europa-Cup voor landskampioenen werden gespeeld. Voorwaar een prestatie om prat op te gaan. In het hoofdstuk "Elftallen Betaald Voetbal" kunt u daar meer over lezen. Ik wil echter eerst enige data en andere feiten vermelden. Het bestuur ontving in het begin van het verenigingsjaar van een milde gever ter gelegenheid van het behaalde landskampioenschap, een bedrag van 1.000,- met verzoek om dit bedrag te besteden voor het kopen van een persoonlijk geschenk voor ieder bestuurslid. Het bestuur achtte het beter om voor het geld een televisie-toestel te kopen en dit aan de vereniging aan te bieden, ter plaatsing in het boven- restaurant, waar u het vermoedelijk reeds heeft zien staan. Dinsdag 20 juni 1966 werd ter gelegenheid van het behalen van het Lands kampioenschap het bestuur, de spelers van het 1e elftal, de trainer, de masseur, de doktoren, alle vergezeld door hun dames, officieel ontvangen door het Gemeentebestuur in de ambtswoning van de burgemeester. Vrijdag 21 oktober waren de voorzitter en de secretaris aanwezig bij een persconferentie in het Feijenoord-Stadion. Deze was belegd in verband met de moeilijkheden die ontstaan waren, doordat Feijenoord 35-000,- van ons wilde hebben alvorens ons verzoek in te willigen om de competi tiewedstrijd Ajax - Feijenoord in het Olympisch Stadion te spelen. Voorzitter VAN PRAAG stak niet onder stoelen en banken hoe Ajax over dit voorstel dacht. Verreweg het merendeel van de aanwezige sportjournalis ten stond aan onze zijde. Het gevolg van een en ander is geweest dat de wedstrijd in ons eigen stadion werd gespeeld en op de vergadering betaald voetbal van 6 mei 19^7 een reglementswijziging werd aangenomen, dat in het vervolg het sectie- bestuur betaald voetbal een club toestemming kan geven een thuiswedstrijd op een ander terrein te spelen. Zaterdag 29 oktober 1966 werd in het Sportcentrum van de K.N.V.B. te Zeist de Algemene vergadering betaald voetbal gehouden, waar voorzitter VAN PRAAG "de gouden Plak" in ontvangst nam, wegens het behaalde kampioen schap van Nederland, seizoen 1965-1966. Vrijdag 11 november 1966 hield de Strafcommissie van de K.N.V.B. zitting te Utrecht, ter behandeling van de strafzaak CRUIJFF. Onze voorzitter bleek een uitmuntende verdediger te zijn en dank zij hem werd de uit spraak zodanig, dat Ajax daarvan geen schade had en CRUIJFF op 13 novem ber mee kon spelen in de wedstrijd tegen Feijenoord, die met 5-0 werd gewonnen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 3