- 11 - Op 27 en 28 mei namen de junioren A1 ook nog deel aan een internatio naal jeugdtournooi te Ilvesheim (Duitsland) waar zij op de 5e plaats eindigden. Hieronder vermeid ik nog enige resultaten behaald in nationale tour- nooien. 1967 junioren C1 1967 junioren B1 1967 junioren B2 en 3 1967 junioren C1 1967 junioren B1 Blauw-V/it-tournooi De Spartaan-tournooi Zaanlandia-tournooi Meteoor-tournooi Go Ahead-tournooi 1e prijs 4e prijs geen prijs 1e prijs 4e prijs. 26 maart 4 mei 4 mei 14 mei 3/4 juni PUPILLEN. Bij de aanvang van de competitie op 10 september 1966 had de heer KAMLAG de beschikking over 2 pupillen-elf tallen. Later werd dit aantal uitge breid tot 4* Alle 4 de elftallen beëindigden de competitie op de 1e plaats. La afloop van de competitie werd met het 1e elftal nog deelgenomen aan een regio nale competitie, waarin de 3e plaats werd bereikt. Hieronder volgen nog enige tournooi-resultaten. 25 maart *1967 Swift-tournooi 4e prijs 29 april 1967 De Spartaan-tournooi 5e prijs. Op 4 juni vertrokken 3 elftallen naar Castricum om deel te nemen aan een tournooi, georganiseerd door de vereniging Vitesse 1922. In poule B. werd de 1e prijs behaald en in poule C. de 2e prijs. Boven dien werd beslag gelegd op de Hoofdprijs, wegens het behalen van het beste resultaat met 3 elftallen. De eindstand was: Gesp. 9 Gew. 7 Gel. 1 Verl. 1 doelcijfers 27 voor 3 tegen. Ik geloof dat hier toch zeer zeker een extra woord van dank op zijn plaats is voor CAREL KAMLAG, de grote man van de Ajax-pupillen. FINANCIËLE COMMISSIE. De commissie bestond en bestaat uit de heren: J. de BOER SR.; J.A. BOIWENS en W.F. VOLKERS, daar de heer BOÜÏÏENS in de jaarvergadering van de ledenraad van 30 juni 1966 bij acclamatie werd herkozen. De heer VOLKERS trad wederom als voorzitter van de commissie op. De heer DE BOER is aan de beurt van aftreden en stelt zich herkiesbaar. De heren woonden enige malen een bestuursvergadering bij. Betreffende hun verdere werkzaamheid zult u ongetwijfeld meer vernemen uit het ver slag van de penningmeester. AANVERWANTE TAKKEN VAN SPORT. Hoeveel de heer M.BREMER in september 1966 ook had bedankt voor zijn functie in de hohkbalafdeling, kwam hij in maart 19^7 op dit besluit terug, zodat de samenstelling bleef: mBREMER F.HENDRIKS, J.NEEFJES, W.PRINS en E.H.van TUYL, voorzitter; secretaris penningmeester; leden. De door het 1e negental behaalde resultaten in het op zondag 30^april 1967 aangevangen seizoen vallen tegen, daar ultimo mei 5 weds trij en waren gespeeld die alle werden verloren. t Het weekbericht nummer 9 van het Ajax-Honkbal-nieuws vermeldt hierove Mis, helemaal mis is het met ons eerste negental. We kunnen de spelers en onszelf nu wel gaan voorhouden, dat we ook geen greintje geluk heb ben -want dat is ook zo- maar daar ligt het natuurlijk niet aan. Het ligt uitsluitend aan de enorme veldfoutan, die gemaakt worden en het gebrek aan vechtlust, als het even niet meezit. Dat er soms fouten wor den gemaakt, allright, dat kan altijd gebeuren, maar een aantal van tien, zoals tegen IICAW, doet alleen maar aan honkbal voor beginners denken.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 23