- 10 - Tot besluit van het seizoen speelde Ajax 3 op 3 juni een wedstrijd tegen het Woerdense elftal te Woerden, welke met 3-1 in ons voordeel eindigde. KEUZE COMMISSIE JEUGD'VOETBAL. Voor de aanvang van het seizoen had het bestuur de volgende heren in deze commissie benoemd: missie zou optreden. De heer J.H. MARTENS zou tijdelijk nog als adviserend lid optreden. Op verzoek werd de commissie op 1 oktober nog uitgebreid door benoeming van de heren F.W.RONDAY en P.VERMEIJ. De jeugdcommissie organiseerde voor het eerst op 14 september een ouder avond, die zeer geslaagd genoemd kan worden, mede gezien de grote belang stelling van ouders. Na de pauze werd door de heer TJEPKEMA SR. enige films gedraaid. Bij brief van 5 december 1966 bedankte de heer C.E. JURRIAANS als lid van de commissie. Het bestuur verzocht de heer J.H.MARTENS om zich tot het einde van het seizoen te willen belasten met het secretariaat, die daartoe direct bereid bleek te zijn. Een woord van dank voor deze opof fering is hier zeer zeker op zijn plaats. Sint-Nicolaas en zijn knecht brachten op vrijdag 2 december een bezoek aan onze jeugd. Ook op deze avond was de heer TJEPKEMA SR. aanwezig om enige films te vertonen. ELFTALLEN JEUGDVOETBAL. Voor de aanvang van de competitie werd door een elftal van de junioren A, B en C deelgenomen aan een nationaal jeugdtournooi, georganiseerd door de vereniging V.I.O.S. te 's-Gravenhage. Onze 3 elftallen wisten samen het hoogste aantal punten (17) "te behalen, waardoor beslag werd gelegd op de eerste prijs. Het bestuur had besloten om deze keer de junioren A1 in te schrijven voor de regionale competitie. Alvorens daarin te worden ingedeeld moest een plaatsingsronde wórden gespeeld tegen de verenigingen Sint-Pancra- tius, J.O.S. en D.C.G. Deze wedstrijden werden respectievelijk gewonnen met 21-0. 3-0 en 5-3* Na een spannende competitie slaagde de A 1 erin om aan het eind van het seizoen tweemaal te winnen van hun grootste concurrent Velox en daardoor met 1 punt voorsprong de kampioenstitel in de wacht te slepen. Op 3 en 4 juni speelden zij in het sportcentrum van de K.N.V.B. te Zeist met de 5 andere afdelingskampioenen, te Tieten: Be Quick, C.V.V. Enschedé, Irene en Mulo een halve competitie om uit te maken wie van hen de sterk ste was. Aangezien onze jongens van de 5 wedstrijden er 3 wonnen en 2 ilden behaalden zij de titel van Jeugdkampioen van Nederland Voor de aanvang van de bekerwedstrijd Ajax-N.A.C. op 7 juni maakten zij en trainer GRIJZENHOUT met de beker en een Ajax-vlag een ere-ronde over het veld. Van de overige elftallen werden ook de junioren A2, B1B2 en C1, 3 en 5 kampioen van hun afdeling. De junioren A 1 namen 29 en 30 april deel aan een internationaal jeugd tournooi te Brackwede (Duitsland). Verleden jaar werd aldaar de 1e prijs gewonnen doch dit jaar kwamen zij niet verder dan de 6e plaats. Tijdens de Pinksterdagen (12 t/m 16 mei) werd door de junioren B 1 deel genomen aan een internationaal jeugdtournooi in La Croix bij Roubaix (Frankrijk). Het resultaat in dit zeer sterk bezette tournooi was, dat slechts de 8e plaats kon worden bereikt. D.J. BOERING T. VAN DONKELAAR J.C. FLEIJSMAN A.G.H. VAN GENDEREN J.H. HELMAN C.C. KAMLAG (leider pupillen) N. KLOK B. TAK C.E. JURRIAANS, die tevens als secretaris van de com-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 21