- -- De grootste sensatie was wel de 5-1 overwinning tegen LIVERPOOL: een wed strijd die in een zeer dichte mist werd gespeeld, waardoor een groot ge deelte van het publiek af en toe alleen maar wat schimmen zag. De grootste teleurstelling was de manier waarop wij in PRAAG van DUKLA verloren, onder leiding van de duitse scheidsrechter TSCHENSCHER. Na aankomst op Schiphol uit Liverpool werd ons een grootse ontvangst be reid. Wethouder VERHEIJ sprak namens het Gemeentebestuur, omdat Burge meester VAN HALL tot zijn grote spijt door drukke ambtsbezigheden ver hinderd was persoonlijk aanwezig te zijn. De organisatie van de uitwedstrijden was door het bestuur in handen ge legd van het reisbureau THOS COOK/WAGON LITS. De heer WATERMAN en zijn staf hebben ervoor gezorgd dat alles prima is verlopen, waarvoor onze dank. Ook een woord van dank aan de Directie en de bemanning van de vliegtui gen van MARTIN'S AIR CHARTER. Tot slot nog onze dank aan de heer R.H.KROON, werkzaam bij de Hollands Turkse Tabak Maatschappij te Istanbul, voor al hetgeen hij en zijn echt genote vóór en tijdens het verblijf in Istanbul voor ons heeft gedaan. K.N.V.B. - BEKER. 2 april 1967 AJAX-FEIJENOORD 3-1 7 mei 1967 AJAX-D.W.S. 7-1 18 mei 1967 D.F.C-AJAX 0-1 28 mei 1967 GO AHEAD-AJAX 1-2 7 juni 1967 AJAX-N.A.C. 2-1 na verlenging) na verlenging) Het was de vierde maal dat door Ajax beslag werd gelegd op de K.N.V.B.- beker. Deze werd namelijk ook veroverd in de jaren "1917» 1932 en 1961. De gunstige loting met -thuiswedstrijden tegen Peijenoord en D.W.S. had tot gevolg dat de deelname deze keer financieel ook aantrekkelijk was, maar dat zal het verslag van de penningmeester wel uitwijzen. Het bestuur besloot op voorstel van de commissie betaald voetbal en van oefenmees ter MICHELS de volgende 10 spelers op de transferlijst te plaat sen. R.BOOMGAARD, F.DIKSTAAL, J.H.DRIESSINM.P.GERRITSEN, J.M.A.MEIJER, G.CF.MEUN, F.SOETEKOUW, G.SPLINTER, J.de VOS en C.de WOLF. Op eigen verzoek werd de speler B.A.HULSHOFF op de transferlijst ge plaatst. Het tweede elftal draaide in de top mede en beëindigde de competitie op de 2e plaats achter D.W.S. met de volgende cijfers: gesp. gew. gel. verl. voor-tegen pxinten. 30 19 4 7 72 - 47 42 K.N.V.B.- JUNIOREN. Ook dit jaar wist Feijenoord weer beslag te leggen op het Jeugdkampioen schap betaalde jeugd in afdeling 1A. Onze junioren eindigde met 1 punt minder dan TELSTAR op de derde plaats-Uoi met 38 punten uit 30 gespeelde wedstrijden. Na afloop werd traditie-ge trouw weer deelgenomen aan sterk bezette inter nationale jeugdtournooien van BLAUW WIT, FEIJENOORD en A.D.O. In het Blauw Wit tournooi werd in een te hard gespeelde finale met 1 -0 verloren van Nottingham Forest. In het Feijenoord-tournooi trilde het niet erg vlotten en moest genoegen worden genomen met de 7© plaats. Bij A.D.O. v/erd weer de finale bereikt, maar ook nu gelukte het niet om deze te winnen. COVENTRY ging door een 3-0 overwinning met de 1e plaats strijken. COMMISSIE AMATEUR VOETBAL. Aangezien het aftredende lid, de heer W.F.C. BRUIJNESTEIJN, in de jaar vergadering van de ledenraad van 30 ji^ni 1966 bij acclamatie werd her kozen, bestond deze commissie wederom uit de heren: W.F.C.BRUIJNESTEIJN| A. KRAAN en H.A. SMIT.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 17