- 11 - PUPILLEN. De pupillen "blijven altijd enigszins in de schaduw, maar wij willen hier toch vermelden dat de heer C.C.OMLAG heel wat vrije tijd opoffert om de jongentjes te trainen en als "begeleider op te treden, wanneer zij wedstrijden spelen, Yfaarvoor hij onze dank verdient. FINANCIËLE COMMISSIE. De commissie "bestaat uit de heren: J. de BOER SR. J.A. BOUWENS en ÏÏ.F. YOLKERS. Laatstgenoemde treedt op als voorzitter van de commissie. Aan de "beurt van aftreden is de heer J.A. BOWENSdie zich herkiesbaar stelt. Ik wil hier alleen vermelden dat de heren enige malen "bestuurs vergaderingen bezochten en dat alles in goede harmonie vei liep. Verder zal de penningmeester in zijn verslag wel meer te vertellen hebben over deze commissie. AANVERWANTE TAKKEN VAN SPORT. In het bestuur van de afdeling honkbal werd de heer H.R. RONNEN- BERGH vervangen door de heer F. HENDRIKS waardoor het als volgt is samengesteld; Voorzitter: M. BREMER Secretaris: F. HENDRIKS; Penningmeester: J. NEEFJES; Leden: PRINS en E.II.van TÏÏYL. Met drie kampioenen van de vijf honkbalnegentallendie Ajax in het seizoen 1965 in het veld bracht, waarvan één -het tweede negen- tal- eindelijk de lang begeerde promotie heeft verworven, kunnen wij toch nog gelukkig zeggen: eind goed, al goed! Het had zelfs nog iets beter kunnen zijn, indien ook het derde negental erin was geslaagd te promoveren, doch jammer genoeg was dat niet het geval, al heeft de kans daarop volledig bestaan. We willen niet zo optimistisch zijn om te zeggen, dat Ajax 1 in het seizoen 1966 een toonaangevende rol gaat spelen, maar dat het be ter zal gaan dan in het seizoen 19^5 is een feit, waarin wij reeds nu vast geloven. Tot zover voorzitter BREMER in het Ajax-Nieuws van september 1965 Ter afsluiting van het seizoen 1965 organiseerde de honkbalcom missie op 6 november j.l. een bescheiden feestavond, waar voorzitter BREMER auto-sleutelringen aan de spelers van het 2e en 3e negental uitreikte ter herinnering aan het behaalde kampioenschap. De resultaten in het seizoen 1966 zijn tot en met zondag 19 juni j.l. dat AJAX' niet die rol speelt wat men verwacht had, maar vooruit gang zit er zeker in en een goede eindklassering kunnen onze honkbal lers zeker bereiken. AJAX 2 doet het in de hoogste reserve-afdeling uitstekend en behoort zelfs tot de kanshebbers. AJAX 3 heeft nog te weinig gespeeld, maar daar uit deze 3 wedstrijden 6 punten zijn be haald, zal het ook met dit negental wel lilleken. De beide Jeugdnegentallen spelen met afirisselend succes. TOTO-COMMISSIE. Deze commissie bestond ook dit jaar weer uit de heren: F. KUBIN, F.C. MOLEMA en L.F. SCHAPPERT. In de jaarlijkse bijeenkomst van ket bestuur met de leden van alle vaste commissies, die dit jaar werd gehouden op 5 oktober j.l.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1966 | | pagina 23