- 12 - RECLAME. Het contract met het Reclamebureau Holland betreffende reclame rondom het i oiÜ inont nas 51 oktober 1966 af, zodat hier geen wijziging xn kwam. SPe Contracten betreffende reclame op ons complex hadden de aandacht van de voorzitter VERZEKERINGEN. ÏT^stallen zijn op 't ogenblik voor f.4.000.000,-- verzekerd tegen ,„„j storm- en vliegtuigschadewaaronder een bedrag van f. 100.000,— is oegre pen voor opruimingskostent De inventaris is afzonderlijk verzekerd voor f.75-000,- pen een y,'ettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor J-50.000.-_ ori 0 1 nnn 000 -oer ^eval in totaal en zaakschade van f.50.000, Verder1hebben wij een ongevallenverzekering voor de terreinknechten. Verder hebben wij - e ae contraotspelers ingevolge het bepaalde in het reglement betaald voetbat van de K.N.V.3. verplicht verzekerd zijntaj de Hieuwe Eerste Verzekerings Maatschappij. Ook de amateur-spelers j K.H.V.B. verzekerd. earijfasohadeverzekering hebben wij bij Lloyd een aantal contractspelers Verzekerd tegen gedeeltelijke of algehele voetbalongeschiktherd. VERPACHTINGEN plover eenkomst met Formosa loopt nog tot en met 1968 met bovendien nog een voor Formosa jarenlang bij ons de scepter J^aide, is 1 mei j.l. met pensioen gegaan. De N.V. Formosa bood hem een afscheidsrecepti aan, waar talrijke Ajacieden hem de hand kwamen drukken. electrische koffie- Voorzitter Van Praag overhandigde hem namens Ajax een electrische koxx zetmachine^ ,g n_et gelukkig met de wijze van exploitatie en is bezig te proberen daarin verbetering te brengen, maar de N.V. Formosa zeg a e omze te klein is om hiervoor meer geld te investeren. lPden lot besluit wil ik de dank van de vereniging overbrengen aan alle Lede en ook aan eventuele niet-leden, die in het afgelopen verenigingska* Ajax va dienst zijn geweest. Ik dank voor Uw aandacht. AMSTERDAM, 5-13 juni 1965» De secretaris, J.H. Westrik»

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1965 | | pagina 25