AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 seizoenen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Het totale bedrag van de retentiebonus voor de voornoemde vijf seizoenen van EUR 1.250.000 is in 2018/2019 in één bedrag als vooruitbetaling uitbetaald met de verplichting van de directeur voetbalzaken om het bedrag naar rato aan AFC Ajax NV terug te betalen indien er eerder een eind komt aan de werkzaamheden dan 30 juni 2024. Aan de commercieel directeur is een éénmalige toeslag uitbetaald van EUR 40.000. Voor overige sleutelfunctionarissen bedragen de korte termijn personeelsbeloningen EUR 2.398.779 (2017/2018 EUR 3.491.744) en de pensioenlasten EUR 10.223 (2017/2018 EUR 17.444). Onder overige sleutelfunctionarissen worden verstaan de commercieel directeur tot 16 november 2018 en de overige leden van het technisch hart inclusief de hoofdtrainer. Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie van de vennootschap heeft ten doel gekwalificeerde bestuurders met ervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur is bovendien gericht op een optimale verhouding tussen de korte termijnresultaten van de vennootschap en haar doelen voor de lange termijn. De leden van de Raad van Commissarissen hebben afgezien van enige vergoeding verband houdende met het uitoefenen van de functie van commissaris. AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA (26) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Immateriële vaste activa Software 367 355 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.106 98 1.242 1.636 79 1.121 Resultaten desinvesteringen 3.813 (21) 3.191 (16) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (27) 3.792 3.175 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Overige personeelskosten Wedstrijdkosten Huisvestingskosten Beheer- en administratiekosten 6.289 21.840 13.338 16.217 4.380 11.742 10.982 14.612 57.684 41.716 In 2017/2018 is onder de overige personeelskosten een eenmalig resultaat uit de exploitatie van de leaseauto's verantwoord. 95

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 99