93 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Op een tijdstip Over een periode 40.098 159.397 20.709 72.268 Totaal netto omzet 199.495 92.977 De netto omzet die wordt verantwoord op een tijdstip betreft met name recettes en merchandising. De netto omzet verantwoord over een periode heeft voornamelijk betrekking op premies, seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen, partnerships en televisie. INKOOPWAARDE OMZET (24) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Kostprijs verkopen Ajax-artikelen Kostprijs verkopen overig 8.787 2.794 5.029 2.423 11.581 7.452 De inkoopwaarde omzet van de verkochte Ajax-artikelen bestaat uit de inkoopwaarde van handelsgoederen verhoogd met de direct en indirect met de inkoop verband houdende kosten. De inkoopwaarde omvat verder de kostprijs verkopen overig bestaande uit de kosten van het exploiteren van portretrechten, de exploitatiekosten van de website ajax.nl en de exploitatiekosten van de horeca op sportpark de Toekomst. Aan de exploitatiekosten zijn geen personeelskosten, afschijvingen of overige bedrijfskosten toegerekend. LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN (25) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten 87.756 3.326 1.090 48.917 2.906 1.013 92.172 52.836 De pensioenlasten hebben betrekking op de als beschikbare premie verwerkte regelingen. BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Voetbal Overige 74.286 17.886 38.680 14.156 92.172 52.836 De post lonen, salarissen en sociale lasten voetbal heeft voor een bedrag van EUR 60,5 miljoen (2017/2018 EUR 26,4 miljoen) betrekking op spelers en voor een bedrag van EUR 13,8 miljoen (2017/2018 EUR 12,3 miljoen) op technische en medische staf. Onder de post lonen, salarissen en sociale lasten voetbal is een bedrag van EUR 22,9 miljoen (30,8%) aan wedstrijdpremies voor spelers, technische en medische staf verantwoord (2017/2018 EUR 0,5 miljoen; 1,3%).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 97