Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 92 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 SEGMENTINFORMATIE De hoofdactiviteit van AFC Ajax NV is de bedrijfsvoering van een professionele voetbalclub. Alle activiteiten van AFC Ajax NV ondersteunen deze bedrijfsvoering en het succes van het eerste elftal is van groot belang voor de voortdurende ontwikkeling van AFC Ajax NV. Zodoende beschouwt de directie AFC Ajax NV als opererend in één operationeel segment, zijnde voetbal. Voor de binnenlandse geografische informatie van AFC Ajax NV wordt verwezen naar de enkelvoudige winst- en verliesrekening. Onder de binnenlandse geografische informatie zijn ook de gegevens opgenomen van de buitenlandse activiteiten waarvan de aansturing plaatsvindt vanuit AFC Ajax NV. De buitenlandse geografische informatie is gelijk aan het verschil tussen de posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en dezelfde posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening en heeft betrekking op de buitenlandse groepsmaatschappij Ajax Cape Town Ltd. De informatie per geografisch gebied wordt als gevolg hiervan niet nader toegelicht. NETTO OMZET (23) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Voetbal Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden 6.927 4.749 Recettes Europese competities 17.412 2.098 Premies Europese competities 77.891 1.066 Seizoenkaarten 12.903 13.049 Business-seats en skybox-plaatsen 14.068 11.658 Indirecte wedstrijdbaten 1.863 1.817 Subtotaal 131.064 34.437 Partnerships 34.348 29.959 Televisie 10.645 11.397 Merchandising 21.224 14.056 Overige baten 2.214 3.128 Totaal netto omzet 199.495 92.977 Onder de netto omzet zijn voor een bedrag van EUR 9.879.821 (2017/2018 EUR 9.836.922) inkomsten van Eredivisie CV opgenomen en voor een bedrag van EUR 79.300.466 (2017/2018 EUR 1.311.327) inkomsten van de UEFA. De inkomsten van Eredivisie CV zijn verdeeld over de posten televisie (82%) en partnerships (18%). Deze verdeling is gebaseerd op historische informatie en wordt van tijd tot tijd verrijkt. De onder de netto omzet opgenomen partnerbijdrage van de shirtsponsors over 2018/2019 bedraagt EUR 13,0 miljoen (2017/2018 EUR 12,4 miljoen) oftewel 6,5% van de totale netto omzet (2017/2018 13,3%). De omzet partnerships bevat een bedrag van EUR 3,5 miljoen (2017/2018 EUR 2,6 miljoen) uit hoofde van opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van goederen of diensten. Ten tijde van de opmaak van de jaarrekening zijn de surplusbetalingen van de UEFA nog niet bekend. Als gevolg hiervan zijn in de netto omzet 2018/2019 onder premies Europese competities de surplusbetalingen van de UEFA voor 2017/2018 van EUR 37.780 verantwoord. De post partnerships bestaat voor 6,5% (2017/2018 3,7%) uit opbrengsten uit hoofde van internationale samenwerkingen en voor 2,4% (2017/2018 1,8%) uit opbrengsten uit hoofde van eSports. De netto omzet wordt onder IFRS 15 als volgt verantwoord:

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 96