91 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN Huurovereenkomsten en operationele leaseverplichtingen De vennootschap is geen substantiële verplichtingen aangegaan anders dan de huurovereenkomsten inzake de Johan Cruijff ArenA, het Supportershome en de fanshop Kalverstraat en de leaseverplichtingen met betrekking tot de LED boarding, de bedrijfsleaseauto's van personeelsleden en computer- en afdrukapparatuur. De totale verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten inzake de Johan Cruijff ArenA, het Supportershome en de fanshop Kalverstraat, waarbij wordt uitgegaan van niet-opzegbare perioden, bedragen minimaal EUR 47,2 miljoen en zijn mede afhankelijk van de recette-opbrengst. Van het totaalbedrag van de huurverplichtingen inzake de Johan Cruijff ArenA, het Supportershome en de fanshop Kalverstraat heeft een bedrag van EUR 6,8 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar, een bedrag van EUR 25,3 miljoen heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar en een bedrag van EUR 15,1 miljoen een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. De huur inzake de Johan Cruijff ArenA bestaat uit twee componenten: een basishuur die jaarlijks wordt geïndexeerd en een percentage over de netto recette-opbrengsten. Ten aanzien van de verdeling van de netto recette-opbrengsten geldt de volgende regeling: - over de eerste EUR 15 miljoen aan netto recette-opbrengsten wordt 25% afgedragen aan de Johan Cruijff ArenA; - over de netto recette-opbrengsten tussen EUR 15 miljoen en EUR 20 miljoen wordt 20% afgedragen aan de Johan Cruijff ArenA; - over de netto recette-opbrengsten tussen EUR 20 miljoen en EUR 25 miljoen wordt 15% afgedragen aan de Johan Cruijff ArenA; - over de netto recette-opbrengsten hoger dan EUR 25 miljoen wordt 10% afgedragen aan de Johan Cruijff ArenA. De in bovenstaande staffel genoemde bedragen zijn jaarlijks, voor het eerst op 1 juli 2011, onderhevig aan indexering op basis van de jaarprijsindexering volgens de consumentenprijsindex (CPI). Bovendien draagt AFC Ajax NV over de meeropbrengst uit kaartverkoop als gevolg van de uitbreiding van het hoofdgebouw van het stadion en de verbetering van de faciliteiten voor de stoelen op de tribunes aan de westzijde van het stadion 25% af. Deze meeropbrengst maakt geen deel uit van de netto recette-opbrengsten in bovenstaande staffel. De totale leaseverplichtingen bedragen EUR 2,8 miljoen. Een bedrag van EUR 1,7 miljoen aan leaseverplichtingen heeft een looptijd korter dan 1 jaar en een bedrag van EUR 1,1 miljoen heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar. In 2018/2019 is voor huur- en leaseverplichtingen een bedrag van EUR 12,1 miljoen ten laste van het resultaat gekomen (2017/2018 EUR 9,9 miljoen). Aankoop- en verkoopcontracten inzake vergoedingssommen Uit de voorwaarden van bepaalde aankoopcontracten van aangetrokken spelers en trainers kunnen aanvullende verplichtingen ontstaan jegens de verkopende club in het geval dat in de toekomst de betreffende spelers een bepaald aantal wedstrijden spelen in het eerste team van Ajax, of in het geval dat andere, in de aankoopcontracten nader omschreven toekomstige gebeurtenissen, zich voordoen. In overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van de vennootschap inzake vergoedingssommen, die als gevolg van bovenbeschreven aankoopcontracten in de toekomst mogelijk verschuldigd zijn aan verkopende clubs, zullen dergelijke verplichtingen worden opgenomen op het moment dat de betreffende spelers het contractueel aantal wedstrijden in het eerste team van Ajax hebben gespeeld, dan wel de contractueel bepaalde toekomstige gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Per balansdatum zijn daarom geen verplichtingen opgenomen met betrekking tot deze toekomstige gebeurtenissen. De omvang van de betreffende voorwaardelijke verplichtingen, welke per balansdatum kan worden ingeschat, bedraagt maximaal EUR 23,2 miljoen (per 30 juni 2018 EUR 14,7 miljoen). In contracten ter zake van verkoop van spelers zijn vergelijkbare voorwaarden zoals hiervoor vermeld bij aankoopcontracten opgenomen waaruit aanvullende rechten van AFC Ajax NV kunnen ontstaan. De omvang van deze voorwaardelijke rechten, welke per balansdatum redelijkerwijs kan worden ingeschat, bedraagt maximaal EUR 15,9 miljoen (per 30 juni 2018 EUR 3,8 miljoen). Overige verplichtingen De speler Abdelhak Nouri is op 8 juli 2017 tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk onwel geworden en heeft hierbij hersenschade opgelopen. De behandeling van de speler op het veld in Oostenrijk heeft niet op een adequate wijze plaatsgevonden waardoor AFC Ajax NV aansprakelijkheid heeft erkend. Een definitieve afwikkeling van deze aansprakelijkheidserkenning heeft in het boekjaar nog niet plaatsgevonden. Het financiële effect van deze afwikkeling is per balansdatum nog niet in te schatten en daardoor niet in de cijfers verwerkt. Per balansdatum zijn door de vennootschap investeringsverplichtingen aangegaan tot een bedrag van EUR 233.523 met name voor de vervanging van velden op het sportpark de Toekomst (per 30 juni 2018 met name voor de herbouw van het Supportershome en vervanging van velden op sportpark de Toekomst EUR 2.580.618).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 95