90 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Crediteuren (19) Crediteuren inzake vergoedingssommen Overige crediteuren 39.325 8.222 16.013 5.006 47.547 21.019 De crediteuren inzake vergoedingssommen betreffen uitgestelde betalingen aan clubs met betrekking tot de aankoop van spelers. bedragen x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Belastingen en premies sociale verzekeringen (20) Loonbelasting Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Premies sociale verzekeringen 7.794 508 9.605 358 5.442 1.165 252 18.265 6.859 BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Overige schulden (21) Overige schulden 35.369 13.524 35.369 13.524 Deze post bevat onder andere te betalen transferkosten en betalingsverplichtingen aan spelers en overig personeel. Onder de overige schulden zijn voor een bedrag van EUR 798.150 (per 30 juni 2018 EUR 290.000) betalingsverplichtingen aan bestuurders opgenomen. Onder de overige schulden is geen voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen. BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Overlopende passiva (22) Overlopende passiva 20.574 39.734 20.574 39.734 Deze post bevat met name vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen. Per 30 juni 2018 zijn onder deze post eveneens vooruitontvangen baten uit hoofde van partnerships en een vooruitgefactureerde transfersom opgenomen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 94