87 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Geplaatst kapitaal (11) Geplaatst kapitaal 8.250 8.250 Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen x EUR 1): - 45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 - 14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,45 - 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 8.250 8.250 20.250.000 6.750.000 27.000.000 Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x EUR 1): - 18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 - 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 8.250.000 8.250.000 De aard van het bijzonder aandeel is toegelicht in het verslag van de directie bij Artikel 10 van de EU overnamerichtlijn. bedragen x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Agio (12) Agio 101.120 101.120 101.120 101.120 Het agio is aan te merken als fiscaal erkend in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Reserve omrekeningsverschillen (13) Beginbalans Koersverschillen (1.018) (17) (875) (143) Eindbalans (1.035) (1.018) De reserve omrekeningsverschillen bestaat uit alle omrekeningsverschillen vanaf 1 juli 2004 als gevolg van het omrekenen van de netto-investering in activiteiten die luiden in een andere valuta dan de euro. Deze koersverschillen worden in dit afzonderlijke onderdeel van het eigen vermogen verantwoord. Indien de netto-investering wordt afgestoten wordt het bijbehorende gedeelte van deze reserve verantwoord in de winst- en verliesrekening. De reserve omrekeningsverschillen is een niet uitkeerbare wettelijke reserve.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 91