Amsterdam NV Amsterdam NV Totaal 82 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelnemingen (3) BEDRAGEN x EUR 1.000 Certificaten Certificaten van een van een aandeel F aandeel A Stadion Stadion Overig 2018/2019 Beginbalans Investeringen 2.800 1.353 137 13 4.166 137 Eindbalans 2.800 1.490 13 4.303 2017/2018 Beginbalans 2.800 1.353 13 4.166 Eindbalans 2.800 1.353 13 4.166 Onder de deelnemingen is opgenomen het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van EUR 2.800.000 (per 30 juni 2018 EUR 2.800.000). Het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) resulteert niet in een invloed van betekenis en de certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV zijn hierdoor geclassificeerd als 'voor verkoop beschikbare deelnemingen' en gewaardeerd tegen de reële waarde. Door middel van een intern uitgevoerde waardeanalyse aan de hand van het meest recente waarderingsrapport en nieuwe omgevingsfactoren is er geen indicatie dat een duurzame waardevermindering moet worden doorgevoerd. In het kader van een beoogde verkoop van certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van de Gemeente Amsterdam aan AFC Ajax NV hebben de Gemeente Amsterdam en AFC Ajax NV in 2017 een externe waardering laten uitvoeren. Deze waardering is met name afhankelijk van de inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen, de gehanteerde disconteringsvoet en de aanname van een conservatief dividendbeleid waarbij dividend wordt uitgekeerd indien wordt voldaan aan een positief netto inkomen alsmede een positieve netto kasstroom. De verwachte kasstromen zijn zeer sterk afhankelijk van één hoofdhuurder, toekomstige investeringen en het meerjarenonderhoudsplan. De kasstromen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet van 8,1%. Op basis van het externe waarderingsrapport is de waarde van het belang in Stadion Amsterdam NV in 2016/2017 bijgesteld naar EUR 2.800.000. Gedurende het boekjaar 2018/2019 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen, de disconteringsvoet en het dividendbeleid wat mogelijkerwijs zal resulteren in een wijziging van de waardering van certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV. De nominale waarde van het belang, bestaande uit 20.000 certificaten op aandelen F, bedraagt EUR 9.075.604. In 2009/2010 is 1 certificaat van een aandeel A in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) aangekocht voor een bedrag van EUR 225.100, in 2014/2015 3 certificaten voor een totaal bedrag van EUR 677.500 en in 2015/2016 2 certificaten voor een totaal bedrag van EUR 450.000. In 2018/2019 is 1 certificaat van een aandeel A in Stadion Amsterdam NV aangekocht voor een bedrag van EUR 137.500. Totaal een bedrag van EUR 1.490.100 en een belang van 1,2% in Stadion Amsterdam NV. Het certificaat van een aandeel A, met een nominale waarde van EUR 113.445, geeft recht op een skybox met 10 plaatsen en 5 op naam gereserveerde parkeerplaatsen. Aan dit exclusieve recht is geen tijdslimiet verbonden. Onder de deelnemingen is tevens begrepen een belang in Eredivisie NV van EUR 13.613. Dit belang betreft een deelname van 1 certificaat van een aandeel, nominaal groot EUR 2.500. Het meerdere boven het nominale bedrag is aan te merken als een storting van agio op het aandeel.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 86