AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 Bedrijfs- Andere Vaste gebouwen Machines vaste bedrijfs- en en bedrijfs- middelen in terreinen installaties middelen uitvoering Totaal 2017/2018 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen Koersverschillen 26.291 5.491 18 393 214 (82) (4) 8.040 1.322 (45) 503 (70) 686 1.848 (554) (10) 35.410 8.875 (127) (33) (84) Eindbalans 31.800 521 9.750 1.970 44.041 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Koersverschillen (15.844) (1.636) (223) (79) 56 4 (4.953) (1.121) 22 44 (21.020) (2.836) 78 48 Eindbalans (17.480) (242) (6.008) (23.730) Boekwaarde Eindbalans 14.320 279 3.742 1.970 20.311 Beginbalans 10.447 170 3.087 686 14.390 Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2019, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.647.506 (per 30 juni 2018 EUR 2.655.823). 81

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 85