80 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 MATERIËLE VASTE ACTIVA (2) BEDRAGEN x EUR 1.000 Bedrijfs gebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfs middelen Vaste bedrijfs middelen in uitvoering Totaal 2018/2019 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen Koersverschillen 31.800 2.832 (838) 1.553 (3) 521 200 (34) (1) 9.750 1.795 (117) 82 (9) 1.970 923 (1.665) 44.041 5.750 (989) (30) (13) Eindbalans 35.344 686 11.501 1.228 48.759 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Koersverschillen (17.480) (2.106) 838 (242) (98) 18 1 (6.008) (1.242) 111 6 (23.730) (3.446) 967 7 Eindbalans (18.748) (321) (7.133) (26.202) Boekwaarde Eindbalans 16.596 365 4.368 1.228 22.557 Beginbalans 14.320 279 3.742 1.970 20.311

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 84