AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 Vergoedingssommen Software Totaal 2017/2018 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering Koersverschillen Eindbalans 80.154 65.489 (14.751) (38) 130.854 3.111 201 (1) 33 (1) 3.343 83.265 65.690 (14.752) 33 (39) 134.197 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Koersverschillen (25.589) (24.979) 7.663 26 (1.915) (355) 1 1 (27.504) (25.334) 7.664 27 Eindbalans (42.879) (2.268) (45.147) Boekwaarde Eindbalans 87.975 1.075 89.050 Beginbalans 54.565 1.196 55.761 Met ingang van het seizoen 2017/2018 worden de beëindigingsvergoedingen, tekengelden en bijkomende kosten inzake trainers contracten, waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan, verantwoord onder de post vergoedingssommen. De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2019 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 5 jaar (per 30 juni 2018 korter dan 1 jaar tot 5 jaar). 79

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 83