Toelichting op de geconsolideerde balans 78 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 SEGMENTINFORMATIE Voor de binnenlandse geografische informatie van AFC Ajax NV wordt verwezen naar de enkelvoudige balans. Onder de binnenlandse geografische informatie zijn ook de gegevens opgenomen van de buitenlandse activiteiten waarvan de aansturing plaatsvindt vanuit AFC Ajax NV. De buitenlandse geografische informatie is gelijk aan het verschil tussen de posten in de geconsolideerde balans en dezelfde posten in de enkelvoudige balans en heeft betrekking op de buitenlandse groepsmaatschappij Ajax Cape Town Ltd. De informatie per geografisch gebied wordt als gevolg hiervan niet nader toegelicht. IMMATERI√čLE VASTE ACTIVA (1) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering Koersverschillen Eindbalans Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Koersverschillen Eindbalans Boekwaarde Eindbalans Beginbalans Vergoedingssommen Software Totaal 130.854 3.343 134.197 116.608 205 116.813 (28.878) - (28.878) - 30 30 (4) - (4) 218.580 3.578 222.158 (42.879) (2.268) (45.147) (38.688) (367) (39.055) 21.053 - 21.053 3-3 (60.511) (2.635) (63.146) 158.069 943 159.012 87.975 1.075 89.050

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 82