Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Niet- contro lerend belang Niet- contro lerend belang Totaal 67 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 Geplaatst kapitaal Reserve om- rekenings- Agio verschillen Onverdeeld Overige resultaat reserves boekjaar Totaal 2018/2019 Beginbalans 8.250 101.120 (1.018) 47.108 2.189 640 158.289 Mutaties Resultaatbestemming vorig boekjaar Koersverschillen Resultaat boekjaar (17) 2.189 (2.189) - (5) (22) 51.919 (186) 51.733 Eindbalans 8.250 101.120 (1.035) 49.297 51.919 449 210.000 BEDRAGEN x EUR 1.000 Geplaatst kapitaal Reserve om- rekenings- Agio verschillen Onverdeeld Overige resultaat reserves boekjaar 2017/2018 Beginbalans Aanpassing IFRS 15 8.250 101.120 (875) 486 (1.651) 49.461 431 158.873 (1.651) Aangepaste beginbalans 8.250 101.120 (875) (1.165) 49.461 431 157.222 Mutaties Dividend - - - - (1.188) - (1.188) Resultaatbestemming vorig boekjaar - - - 48.273 (48.273) - - Koersverschillen - - (143) - - (38) (181) Resultaat boekjaar - - - - 2.189 247 2.436 Eindbalans 8.250 101.120 (1.018) 47.108 2.189 640 158.289

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 71