Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 65 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen 51.733 2.436 Posten die uiteindelijk worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening: Omrekeningsverschillen deelnemingen (22) (181) Totaal van rechtstreekse vermogensmutaties (22) (181) Totaalresultaat 51.711 2.255 Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 51.902 2.046 Niet-controlerend belang (191) 209 51.711 2.255

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 69