Geconsolideerde winst- en verliesrekening Lonen, salarissen en sociale lasten (25) Afschrijvingen op vaste activa (26) Overige bedrijfskosten (27) 64 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Netto omzet (23) 199.495 92.977 Inkoopwaarde omzet (24) 11.581 92.172 3.792 57.684 7.452 52.836 3.175 41.716 Som der bedrijfslasten 165.229 105.179 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 34.266 (12.202) Afschrijvingen vergoedingssommen (28) Resultaat vergoedingssommen (29) (38.688) 72.615 (24.979) 39.361 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 68.193 2.180 Financieel resultaat (30) Waardeverandering effecten (31) 446 627 380 204 Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening (32) Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen 69.266 (17.533) 51.733 2.764 (328) 2.436 Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap Niet-controlerend belang 51.919 (186) 2.189 247 51.733 2.436 Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x EUR 1) 2,83 0,12

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 68