Geconsolideerde balans 62 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 (VOOR BESTEMMING RESULTAAT) BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) Vergoedingssommen Software 158.069 943 87.975 1.075 Vlottende activa 159.012 89.050 Materiële vaste activa (2) Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 16.596 365 4.368 1.228 14.320 279 3.742 1.970 22.557 20.311 Financiële vaste activa Deelnemingen (3) Overige vorderingen (4) 4.303 35.082 39.385 4.166 41.904 46.070 Totaal vaste activa 220.954 155.431 Voorraden (5) Vorderingen Debiteuren (6) Overige vorderingen (7) Overlopende activa (8) Effecten (9) Liquide middelen (10) 3.456 4.590 68.178 6.206 2.107 76.491 24.308 61.971 53.674 7.855 2.076 63.605 23.941 12.190 Totaal vlottende activa 166.226 104.326 Totaal activa 387.180 259.757

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 66