Bezoldiging bestuurders 58 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Beloning bestuurders E. van der Sar M. Overmars R. Arisz J. Slop M. Geelen 1 Looptijd contract 11/11/2016 15/11/2019 1/2/2017 - 31/1/2021 1/12/2016 - 5/5/2021 1/7/2017 - 30/6/2021 16/11/2018 - 15/11/2022 Vaste beloning (exci. vak. geld) Management fee 370.370 per jaar Management fee 412.500 per jaar Management fee 277.777 per jaar Management fee 225.000 per jaar Management fee 244.537 per jaar Variabele beloning (1) Bonus max. 200.000 per jaar o.b.v. doelstellingen Bonus max. 75.000 per jaar o.b.v. doelstellingen Bonus max. 75.000 per jaar o.b.v. doelstellingen Bonus max. 50.000 per jaar o.b.v. doelstellingen Bonus max. 75.000 per jaar o.b.v. doelstellingen Variabele beloning (2) Bonus max. 800.000 per jaar o.b.v. sportieve prestaties Bonus max. 900.000 per jaar o.b.v. sportieve prestaties Bonus max. 25.000 per jaar o.b.v. sportieve prestaties Bonus max. 25.000 per jaar o.b.v. sportieve prestaties Pensioen Collectieve pensioenregeling Geen pensioen Collectieve pensioenregeling Collectieve pensioenregeling Collectieve pensioenregeling VertreFregeling 6 maanden management fee 6 maanden management fee 6 maanden management fee 12 maanden management fee 12 maanden management fee Opzegtermijn 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden Change of control clause Geen Geen Geen Geen Geen Het beloningsbeleid voor de bestuurders is door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig hetvoorstel van de raad van commissarissen (RvC) vastgesteld. Het doel van dit beleid is om gekwalificeerde bestuurders met ervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur moet gericht zijn op een optimale verhouding tussen de kortetermijnresultaten van de onderneming en de langetermijndoelen. Het totale beloningspakket van de bestuurders bestaat uit: de vaste beloning een bonusregeling secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een leaseauto) een pensioen een uitkering bij beëindiging van het contract Ajax streefit ernaar dat het totaal van dit beloningspakket (en in het bijzondervoor de onderdelen vaste en variabele beloning) voldoende concurreert met de beloning van bestuurders in vergelijkbare Functies bij andere betaald voetbal organisaties in Nederland en daarbuiten waarmee Ajax zich wil meten. De bonusregeling is erop ingericht dat de bestuurders een variabele beloning kunnen verdienen, gebaseerd op het realiseren van concrete doelen die specifiek verband houden met hun eigen beleidsterrein. We bieden de bestuurders een marktconfiorm pensioen dat uitgaat van een beschikbare premieregeling. De uitkering bij beëindiging van het contract is mede a^iankelijk van de omstandigheden en is in elk geval niet meer dan éénmaal het jaarsalaris (het vaste deelvan debeloning).Er worden geen opties, leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan de bestuurders. Op basis van dit beloningsbeleid stelden we de beloning van de bestuurders vast. De RvC vindt dat deze past bij de doelstellingen en cultuur van de vennootschap. Ook heefit de raad na een evaluatie geoordeeld dat het beloningsbeleid van de vennootschap klopt met de principes en aanbevelingen in de Nederlandse corporate governance code. Meer infiormatie daarover kunt u nalezen in de corporate governance verklaring op pagina 37. Voor de bestuurders gelden in dit verslagjaar onder andere de volgende beloningscomponenten: vaste beloning variabele beloning pensioen ofi een daarmee te vergelijken regeling. Bij elke bonus geldt een geheel ofi gedeeltelijke discretionaire bevoegdheid van de RvC. De belangrijkste elementen van de (management)contracten met de bestuurders leest u hieronder. Deze contracten zijn in lijn met de Wet bestuur en toezicht. Voor Edwin van der Sar geldt een variabele beloning die deels verband houdt met voorafivastgestelde doelen op het gebied

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 62