39 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Profiel en diversiteit van de directie en de raad van commissarissen Ajax vindt diversiteit in de samenstelling van directie en RvC belangrijk. Het diversiteitsbeleid gaat uit van een samenstelling gebaseerd op nationaliteit, geslacht, leeftijd, achtergrond, hennis, deskundigheid en ervaring. Ajax streeft naar diversiteit bij het selecteren en benoemen van kandidaten, rekening houdend met het algehele profiel en de overige selectiecriteria. Van een evenwichtige verdeling is sprake als minimaal 30% van de zetels door vrouwen wordt bezet en minimaal 30% door mannen. Dit wettelijk streefcijfer voor de zetelverdeling in de directie en RvC geldtvoor grote NV's en BV's. Ajax voldoet niet aan dit streefcijfer. De RvC bestaat volledig uit mannen en dat gold in het verslagjaar ook voor dedirectie. Met ingang van 1 juli 2019 wordt de functie van financieel directeur vervuld door een vrouw. Ajax erkent dat geslacht slechts één onderdeel is van diversiteit. Naast geslacht spelen, zoals gezegd, andere diversiteitscriteria een rol bij selectie. Zoals toegelicht in de AVA heeft Ajax bij recente vacatures alle elementen van diversiteit nadrukkelijk in het selectieproces betrokken, maar vooral de man-vrouw verhouding. Bij de samenstelling van de RvC is het ook van belang dat deskundigheid op enkele specifieke terreinen gewaarborgd blijft. Dat is nu het geval. Ook vraagt een evenwichtige samenstelling dat de commissarissen kritisch en ona^iankelijk van elkaar functioneren, ona^iankelijk zijnvan de directie en geen persoonlijk belang hebben. Commissarissen zijn ona^iankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8. van de Code. Aandeelhoudersinformatie Aanmerkelijk belang overzicht Op basis van WMZ meldingen zijn hieronder de aanmerkelijke belangen opgenomen. Vereniging AFC Ajax NN Croup N.V. Invesco Ltd. I.E. Strating R.E. Strating M.C.M. Strating - Schulte Fischedick Overig ter beurze genoteerd 73,00% 5,29% 4,99% 3,01% 2.89% 3,01% 7,81% 100,00% Koers in EUR 21,00 20,00 19,00 18.00 1/.00 16,00 15,00 1+00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 6,00 5,00 1 1 00 00 00 r-L O O O O O

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 43