Vergoedingssommen Financieel resultaat Waardeverandering effecten Belastingen Dividend Verwachtingen Balans 34 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn gestegen met 13,7 miljoen naar 38,7 miljoen onder meer als gevolg van het aantrekken van Dusan Tadic, Daley Blind en Lisandro Magallan en uit 2017-2018 Hassane Bande, Rasmus Kristensen, Nicolas Tagliafico, Perr Schuurs en Zakaria Labyad. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt 72,6 miljoen. Het resultaat bestaat voornamelijk uit het bedrag vande netto opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler. In 2018-2019 zijn onder meer Justin Kluivert, Maximilian Wöber, Frenkie de Jong en Daley Sinkgraven getransfereerd. Daarnaast zijn opbrengsten behaald uit opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdragen en aandelen uit transfersommen bij doorverkoop. Dit resultaat is gestegen met 6 0,1 miljoen door hogere rentebaten. Het resultaat op de beleggingsportefeuille bedraagt 6 0,6 miljoen positief. De portefeuille bestaat uit obligaties en wordt aangehouden bij ABN AMRO. Deze post is met 6 17,2 miljoen gemuteerd naar een belastinglast van 6 17,5 miljoen. De directie en de raad van commissarissen stellen voor een additionele reservering van 6 23,3 miljoen in de reserves op te nemen ten behoeve van de nieuwbouwplannen en uitbreiding voor sportcomplex de Toekomst. Over het resterende bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen wordt 41,8% als uitkering dividend beschikbaar gesteld, hetgeen een dividend per aandeel van 6 0,25 tot gevolg heeft. verlengingen van contracten. Ajax heeft in 2018-2019 onder meer geïnvesteerd in de aankoop van Quincy Promes, Lisandro Martinez, Razvan Marin, Kik Pierie en Kjell Scherpen. De financiële vaste activa zijn met 6 6,7 miljoen gedaald met name door de afname van de langlopende vorderingen uit transfers van spelers en afiossingen op leningen. De post debiteuren is per 30 juni 2019 met 6 14,5 miljoen toegenomen met name door nog te ontvangen betalingen uit transfers. Ajax heeft op 30 juni 2019 6 62,0 miljoen aan liquide middelen. Dit betreft een stijging van 6 49,8 miljoen ten opzichte van 30 juni 2018. De stijging is veroorzaakt door de inkomsten uit de UEFA Champions League en de ontvangsten uit transfers. De waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt 6 24,3 miljoen. De langlopende verplichtingen zijn gestegen met 6 35,1 miljoen als gevolg van een toename in de belastinglatenties en te betalen kosten uit transfers die in termijnen worden betaald. De kortlopende verplichtingen zijn gestegen met 6 40,6 miljoen als gevolg van nog te betalen transferverplichtingen en vennootschapsbelasting. Na verwerking van het resultaat van 6 51,9 miljoen winst in het eigen vermogen maakt dit 54,2% uitvanhet balanstotaal. Ajax Cape Town - Zuid Afrika Ajax Cape Town is, met een belang van 51% van AFC Ajax NV, voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen en kent de volgende vennootschappelijke kerncijfers. De omzet bedraagt 6 2,0 miljoen. Hiervan is 6 0,8 miljoen uit sponsoring, 6 0,6 miljoen uit televisieopbrengsten en het restant uit kaartverkoop, merchandising, premie-inkomsten en overige baten voortgekomen. De personele lasten zijn 6 1,8 miljoen en de wedstrijdkosten 6 0,4 miljoen. Het saldo vergoedingssommen bedraagt 6 0,5 miljoen. Het totale negatieve resultaat bedraagt 6 0,4 miljoen na belasting. Op basis van voorrondes en de play-offs heeft Ajax zich voor het seizoen 2019-2020 gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Champions League. Mede door de reeds gerealiseerde transferresultaten in 2019-2020 verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2019-2020. Voor het seizoen 2019-2020 heeft Ajax inmiddels 45.463 jaarkaarten uitgegeven. Vergoedingssommen zijn gestegen met 6 70,1 miljoen naar 6 158,1 miljoen door investeringen in aankopen van spelers en

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 38